ATESTAČNÍ OTÁZKY Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Z KulanWiki

Verze z 17. 1. 2021, 17:32; Kulan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Některé odkazy jsou formou vypracovaných otázek, některé spíše výpisků


Otázky č. 1

1. Ateroskleróza a rizikové faktory

2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace

3. Chronická ICHS

4. Akutní srdeční selhání

5. Chronické srdeční selhání

6. Poruchy srdečního rytmu-bradyarytmie

7. Poruchy srdečního rytmu-tachyarytmie

8. Chlopňové vady

9. Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti

10.Endokarditidy

11.Kardiomyopatie

12.Myokarditidy a revmatická horečka

13.Onemocnění perikardu

14.Chronická plicní hypertense

15.Esenciální hypertenze

16.Sekundární hypertenze, hypertenze v těhotenství

17.Cévní mozkové příhody, intracerebrální a subarachnoidální krvácení

18.Onemocnění aorty a velkých tepen

19.Plicní embolie a tromboembolická nemoc

20.Onemocnění periferních tepen

21.Onemocnění žil a mízního systému

22.Chronická arteriální hypotenze, kardiovaskulární synkopy

23.Zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest, bronchiektázie

24.Chronická obstrukční nemoc (CHOPN), emfyzém plic

25.Astma bronchiale

26.Infekční plicní záněty, plicní absces

27.Neinfekční pneumonie

28.Tuberkulóza a jiné mykobakteriózy

29.Intersticiální plicní procesy

30.Profesionální plicní choroby

31.Sarkoidóza a jiné plicní granulomatózy

32.Nádory plic a průdušek

33.Nemoci pohrudnice, nádory pleury

34.Pneumothorax

35.Onemocnění mediastina

36.Syndrom spánkové apnoe

37.Respirační insuficience, hypoventilační syndromy

38.Refluxní choroba jícnu a ezofagitidy

39.Nemoci spojené s obstrukcí jícnu (benigní a maligní nádory jícnu)

40.Motorické poruchy a divertikly jícnu

41.Peptický vřed žaludku a duodena

42.Gastritida a gastropatie

43.Funkční poruchy zažívacího traktu

44.Nádory žaludku

45.Malabsorpční syndrom, celiakální sprue

46.Idiopatické střevní záněty

47.Infekční a neinfekční záněty tlustého střeva

48.Nádory tlustého střeva a konečníku, Divertikulární choroba|divertikulární choroba tračníku

49.Choroby konečníku

50.Akutní a chronická pankreatitida

51.Karcinom pankreatu

52.Endokrinně aktivní tumory gastrointestinálního traktu

53.Jaterní selhání

54.Akutní virové hepatitidy (typy A-E a ostatní virové infekce)

55.Chronické hepatitidy, jaterní granulomatózní procesy

56.Alkoholické a nealkoholické poškození jater

57.Cirhóza jaterní

58.Cholestáza

59.Metabolické, toxické a polékové postižení jater

60.Nádory a cysty jater, nádory žlučníku a žlučových cest

61.Cholelitiáza, cholecystitida a cholangitida

62.Diabetes mellitus 1. typu

63.Diabetes mellitus 2. Typu, prediabetes

64.Sekundární diabetes mellitus, geneticky podmíněný diabetes

65.Akutní komplikace diabetu

66.Pozdní komplikace diabetu, diabetická noha (( + Diabetická nefropatie))

67.Hyperlipoproteinémie a dyslipoproteinémie

68.Obesita

69.Metabolický syndrom

70.Malnutrice a umělá výživa

71.Poruchy z nedostatku vitaminů a stopových prvků

72.Metabolické osteopatie

73.Porfyrie

74.Poruchy metabolismu purinů, dna

75.Poruchy elektrolytové homeostázy

76.Poruchy acidobazické rovnováhy

77.Poruchy hydratace

78.Hypotalamické hyperfunkční a hypofunkční syndromy

79.Onemocnění hypofýzy

80.Hypothyreóza

81.Hyperthyreóza

82.Záněty štítné žlázy

83.Nádory štítné žlázy

84.Choroby příštítných tělísek

85.Hypofukční onemocnění kůry nadledvin

86.Hyperfunkční onemocnění kůry nadledvin

87.Choroby dřeně nadledvin

88.Poruchy gonád a reprodukčních orgánů u mužů a žen

89.Polyglandulární endokrinologické syndromy, MEN

90.Vrozená a dědičná onemocnění ledvin a močových cest

91.Akutní glomerulonefritida

92.Rychle progredující glomerulonefritidy

93.Nefrotický syndrom

94.Chronické glomerulonefritidy a glomerulopatie

95.Infekce močových cest, pyelonefritida

96.Tubulointersticiální onemocnění ledvin

97.Nefrolitiáza a obstrukce vývodných močových cest

98.Nádory ledvin a vývodných močových cest

99.Akutní selhání ledvin

100.Chronické postižení funkce ledvin, uremický syndrom

101.Ledviny a hypertenze

102.Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida

103.Reaktivní a infekční artritidy, artritidy asociované s infekcí

104.Spondylartritidy a enteropatické artritidy

105.Systémový lupus erytematodes

106.Systémová sklerodermie a Sjögrenův syndrom

107.Idiopatické zánětlivé myopatie

108.Systémové vaskulitidy

109.Degenerativní onemocnění kloubů|Osteoartróza

110.Artropatie indukované krystaly a kloubní syndromy u endokrinních chorob

111.Mimokloubní revmatismus a paraneoplastické syndromy

112.Primární a sekundární imunodeficitní stavy v dospělosti

113.Alergie, jednotlivá alergická onemocnění

114.Aplastická anémie (útlum kostní dřeně)

115.Anémie z nedostatku železa, akutní posthemoragická anémie, anémie při chronickém onemocnění

116.Megaloblastové anémie

117.Anémie ze zvýšeného zániku erytrocytů (dědičné a získané hemolytické anémie)

118.Myelodysplastický syndrom

119.Ph-negativní chronické myeloproliferativní choroby (pravá polycytémie, esenciální trombocytémie, primární myelofibróza)

120.Chronická myeloidní leukémie

121.Akutní leukémie

122.Maligní lymfomy

123.Chronická lymfatická leukémie a leukémie z vlasatých buněk

124.[[Maligní lymfomy#Mnohočetny myelom|Monoklonální gamapatie

125.AL-systémová amyloidóza a AA-reaktivní amyloidóza

126.Krvácivé stavy z destičkových a cévních příčin, včetně idiopatické trombocytopenické purpury, mikroangiopatické HA (trombotická trombocytopenická purpura, hemolyticko-uremický syndrom a HELLP sy.)

127.Krvácivé stavy z poruch plazmatické koagulace včetně DIC

128.Vrozené a získané trombofilní stavy

Otázky č. 2

1. Přístup k nemocnému s bolestmi na hrudi

2. Přístup k nemocnému s palpitacemi

3. Přístup k nemocnému s cyanózou

4. Přístup k nemocnému s dušností, se změnou dechové frekvence

5. Přístup k nemocnému s hemoptýzou

6. Přístup k nemocnému s chronickým kašlem

7. Přístup k nemocnému s otoky

8. Přístup k nemocnému s fluidotoraxem

9. Přístup k nemocnému s nevolností, se zvracením

10.Přístup k nemocnému s dysfágií, odynofágií, škytavkou, pyrózou

11.Přístup k nemocnému s bolestmi břicha

12.Přístup k nemocnému s rezistencí v dutině břišní

13.Přístup k nemocnému s chronickým krvácením do zažívacího traktu

14.Přístup k nemocnému s průjmem

15.Přístup k nemocnému s obstipací

16.Přístup k nemocnému s fekální a močovou inkontinencí

17.Přístup k nemocnému s ikterem

18.Přístup k nemocnému s hepatomegálií

19.Přístup k nemocnému s ascitem

20.Přístup k nemocnému se změnou tělesné hmotnosti (hubnutí, kachexie, obesita)

21.Přístup k nemocnému se strumou, s uzlem ve štítné žláze

22.Přístup k nemocnému s hirsutismem, s virilizací

23.Přístup k nemocnému s dysurií, polyurií, polydipsií

24.Přístup k nemocnému s proteinurií

25.Přístup k nemocnému s hematurií

26.Přístup k nemocnému s hypokalémií, nebo s hyperkalémií

27.Přístup k nemocnému s hyperkalcémií

28.Přístup k nemocnému s imunodeficiencí

29.Přístup k nemocnému s anemickým syndromem

30.Přístup k nemocnému s polyglobulií

31.Přístup k nemocnému s uzlinovým syndromem

32.Přístup k nemocnému se splenomegálií

33.Přístup k nemocnému s krvácivým stavem

34.Přístup k nemocnému s akutní monoartritidou, s bolestmi kloubů

35.Přístup k nemocnému s dehydratací

36.Přístup k nemocnému se zvýšenou teplotou nejasného původu

37.Přístup k nemocnému s chronickým únavovým syndromem

38.Přístup k nemocnému s bolestmi hlavy

39.Přístup k nemocnému s bolestmi končetin

40.Přístup k nemocnému s poruchou vědomí

41.Přístup k nemocnému s bolestí zad

42.Přístup k nemocnému s abnormálními laboratorními testy na funkci štítné žlázy

43.Přístup k nemocnému s hypoglykémií

44.Přístup k nemocnému se zvýšenou hodnotou sedimentace erytrocytů

45.Přístup k nemocnému s eosinofilií a eosinopenií

46.Přístup k nemocnému s patologickým nálezem na skiagramu hrudníku a při použití moderních zobrazovacích metod (CT, MR a FDG-PET/CT)

47.Přístup k nemocnému s osteolytickým postižením skeletu

48.Změny kůže a kožních adnex u interních onemocnění

49.Změny v dutině ústní u interních chorob

50.Oční změny u interních chorob

51.Přístup k nemocnému s alergií na léky (DRESS syndrom)

52.Přístup k nemocnému s bolestí při nádorovém onemocnění, s nádorovou kachexií,s horečkou nádorového původu

53.Psychologický přístup k nemocnému s nádorovým onemocněním


Otázky č. 3

1. Šok – základní principy, patofyziologie a členění šokových stavů

2. Hypovolemický šok

3. Sepse, septický šok

4. Anafylaktický šok

5. Obstruktivní šok

6. Kardiogenní šok

7. Klinické vyšetření pacienta v šoku

8. Časné rozpoznání kritického stavu

9. Monitorace pacienta na JIP

10.Ukazatele tkáňové perfúze a oxygenace, jejich hodnocení

11.Přístupy do cévního řečiště

12.Léčba šoku

13.Zásady kardiopulmonální resuscitace

14.Objemová náhrada – typy roztoků, indikace, zásady

15.Farmakologická podpora oběhu (vazopresory a inotropní léky)

16.Defibrilace, kardioverze, kardiostimulace

17.Laktátová acidóza

18.Akutní dušnost

19.Hypotenze - přístup k nemocnému

20.Pacient s poruchou vědomí

21.Život ohrožující krvácení

22.Masivní plicní embolie

23.Hypertenzní krize

24.Kardiogenní a nekardiogenní plicní otok

25.Život ohrožující poruchy srdečního rytmu

26.Aspirace, tonutí, inhalační trauma

27.Akutní krvácení do zažívacího traktu

28.Fulminantní jaterní selhání

29.Náhlé příhody břišní

30.Akutní těžká pankreatitida

31.Těžká a komplikovaná onemocnění biliárního traktu

32.Mezenterická ischémie

33.Fulminantní kolitidy a toxické megakolon

34.Přístup k nemocnému s akutní anurií/oligurií

35.Akutní poškození ledvin – komunitní, nozokomiální

36.Akutní krize v hematologii

37.Monitorace, diagnostika a léčba poruch koagulace

38.Akutní stavy v diabetologii

39.Akutní endokrinní krize

40.Život ohrožující poruchy iontové rovnováhy

41.Život ohrožující poruchy acidobazické rovnováhy

42.Syndrom multiorgánového selhání

43.Intoxikace léky a návykovými látkami

44.Hypotermie, hypertermie

45.Poranění elektrickým proudem

46.Kritické stavy v těhotenství (preeklampsie/eklampsie, HELLP syndrom, tromboembolie a embolie plodovou vodou)

47.Křeče v intenzivní péči

48.Hypoxie, léčba kyslíkem, inhalační terapie

49.Etika v intenzivní péči, smrt, umírání


Otázky č. 4

1. Nejzávažnější infekce u imunokompromitovaných nemocných

2. Infekce horních dýchacích cest

3. Infekce přenášené komáry a klíšťaty

4. Gastrointestinální infekce

5. Malárie, leishmaniózy

6. Lymeská borrelióza

7. Streptokokové a stafylokokové infekce

8. Aseptické meningitidy a meningoencephalitidy

9. Purulentní meningitidy

10.Nozokomiální infekce

11.Mykotické infekce

12.Zoonosy

13.Chřipka, nové virové respirační infekce (SARS, ptačí chřipka)

14.Kožní projevy infekčních chorob

15.Infekce kůže a měkkých tkání

16.Nejčastější příčiny instability a pádů seniorů, možnosti prevence

17.Specifické aspekty posuzování operačního rizika seniorů

18.Možnosti ovlivnění kognitivních poruch seniorů – farmakologické i nefarmakologické

19.Úskalí léčby hypertenze seniorů – výběr antihypertenziv, cílové hodnoty, lékové interakce

20.Antikoagulační léčba seniorů-nejčastější indikace, specifická rizika

21.Léčba bolesti u seniorů-nejčastější indikace, specifická rizika

22.Rizika hospitalizace seniorů-nejčastější příčiny iatrogenního poškození, imobilizační syndrom, prevence

23.Možnosti řešení poruch perorálního příjmu seniorů (NGS, PEG)

24.Hypohydratace u seniorů-příčiny, důsledky

25.Dekubity-predispozice, prevence, komplikace

26.Poruchy výživy ve stáří

27.Psychické změny ve stáří – deprese, změny intelektu, demence

28.Specifika diabetu u seniorů

29.Inkontinence ve stáří, možnosti terapie, lékové interakce

30.Thyreopatie ve stáří

31.Příčiny a důsledky změn farmakokinetiky léků u seniorů, tolerance léčby, rizika polypragmázie

32.Nesteroidní antirevmatika

33.Nefarmakologická terapie kardiovaskulárních onemocnění

34.Diuretika

35.Beta blokátory-účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky

36.Blokátory kalciových kanálů-účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky

37.ACEi-účinek, využití v terapii, nežádoucí účinky

38.Hypolipidemika -princip účinku, využití v terapii, nežádoucí účinky

39.Zásady antibiotické a antimykotické léčby

40.Zásady parenterální a enterální výživy

41.Nová perorální antikoagulancia

42.Léčba bolesti, vhodné kombinace, opioidní analgetika

43.Principy léčby glukokortikoidy u imunopatologických nemocí

44.Zásady farmakoterapie v graviditě

45.Podpůrná léčba v onkologii

46.Krevní deriváty-rozdělení, indikace

47.Indikace k aplikaci transfuzních přípravků a krevních derivátů

48.Očkování-možnosti, indikace, rizika

49.Přístup k pacientovi se suspektní akutní otravou

50.Intoxikace psychofarmaky a psychotropními látkami

51.Intoxikace organofosfáty

52.Intoxikace hepatotoxickými noxami, intoxikace houbami (muchomůrka hlízovitá a zelená, lysohlávka)

53.Toxické účinky alkoholů (ethylalkohol, methylalkohol, ethylenglykol) - akutní, chronické

54.Obecný léčebný postup u akutních intoxikací včetně eliminačních extrakorporálních metod (hemodialýza, peritoneální dialýza, plazmaferéza)

55.Jiné intoxikace: zplodinami hoření, radiační poškození

56.Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocnění

57.Význam biorytmů v diagnostice, terapii a rehabilitaci

58.Funkční vyšetření kardiovaskulárního systému (pracovní tolerance, anaerobní práh..)

59.Hypertenze a cerebrovaskulární onemocnění

60.Hypertenze a diabetes mellitus

61.Nemoci ledvin v těhotenství

62.Metody očišťování krve (extrakorporální hemodialýza, peritoneální dialýza, kontinuální metody, hemoperfůze, plazmaferéza)

63.Metabolická odezva na trauma, stres a sepsi

64.Transplantace ledvin, srdce, plic, jater, slinivky břišní

65.Transplantace krvetvorných buněk

66.Hodnocení operačního rizika, předoperační vyšetření, příprava polymorbidních nemocných k operačnímu výkonu

67.Nádorové markery

Osobní nástroje