Utonutí

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

vlhké utonutí

aspirace mořské vody - hypertonická - nasává vodu do plic -> edém plic, hypoxie, hypovolémie

aspirace sladké vody - hypotonická - nasává vodu do oběhu -> oběhové přetížení, hypoxie, hemolýza, DIC, metabolická acidóza, hypotenze a renální selhání


suché utonutí - (10 - 20%) - spasmus dýchacích cest


Klinický obraz:

v popředí je poškození CNS a plic - tachypnoe, kašel, u části je rozvinutý plicní edém

časté jsou plicní komplikace: pneumonie, atelektázy, abscesy

velmi časté jsou oběhové změny - nejčastěji supraventrikulární tachykardie související s acidózou, hypoxií a hyperkalémií

horečka je přítomna konstantně u nemocných s aspirací

u většiny postižených je zvracení z distenze žaludku spolykanou tekutinou a vzduchem při tonutí

psychický stav je vždy alterován, od mírné dezorientace až po hluboké koma


Laboratoř: hypoxie, acidóza, leukocytóza, koagulační poruchy, někdy pokles hematokritu, hyperkalemie

RTG hrudníku - symetrické parahilózní infiltráty až masivní plicní edém nebo aspirační pneumonie


Terapie:

oxygenoterapie (až hyperbarická komora)

nezbytně monitorace krevních plynů

asi třetina postižených vyžaduje intubaci a řízené dýchání

hospitalizace alespoň 48 hodin

antibiotika, bronchodilatancia

při renálním selhání hemodialýza

Citováno z „http://kulan.cz/Utonut%C3%AD
Osobní nástroje