KPR

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Náhlá zástava oběhu -

u dospělých většinou je primární příčina kardiální (KoF, bezpulzová komorová tachykardie, asystolie, elektromechanická disociace)

sekundárně pro úrazy a dušení

(asfyxie - bezvědomí 30s, zástava dechového úsolí do 60 s, zástava oběhu do 5 min "call fast" - po 1. minutě, u dětí, tonutí, traumatu, intoxikace)


základní lék u KRP - kyslík

i.v. PŽK, CŽK

intraoseální, hned na 2. místě

tracheální se už nedoporučuje (ale lepší než když není nic jiného), musí se dávat 3-5x vyšší dávky

Terapie stahu

adrenalin - při asystolii, bezpulzové srdeční aktivitě, nebo při přetrvávání fibrilace komor/komorové tachykardie i po druhém defibrilačním výboji

dospělí 0,5 - 1 mg po 3 - 5 min (dost propláchnout)

(anafylaktický šok 0,3 - 0,5 mg s.c.)


noradrenalin - při známkách šoku 5 - 12 ug/min

vazopresin - 4 IU

dobutamin - 2,5 - 12 ug/kg/min

dopamin - 2 - 10 ug/min

Terapie rytmu

defibrilace - nově ihned defibrilovat, nezačínat masáží naplno hned nazačátku (360 J, ev 150-200 J bifázickým), u dětí 4 J/kg


Amiodaron (Cordarone) - antiarytmikum

indikován při komorové fibrilaci, bezpulzní komorové tachykardii přetrvávající i po třetím výboji

150 - 300 mg jednorázově (ředit glukózou aby nepěnil) (5mg/kg)

e. mesocain


atropin - při sinusové bradykardii, při asystolii 0,5 - 1 mg (2-3 mg)


isoprenalin - při bradykardii nereagující na atropin (0,5 - 20 ug/min)


magnesium - při torsade-des-pointes

Citováno z „http://kulan.cz/KPR
Osobní nástroje