Význam biorytmů v diagnostice, terapii a rehabilitaci

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Sledování jednotlivých fyziologických veličin v čase. Má význam pro některé choroby, které se vyskytují typicky častěji v některou dobu, i pro jejich léčbu.

Cirkadiánní rytmy ovlivňovány melatoninem z epifýzy, jeho vylučování je závislé na světl/tmě, u seniorů je však vylučování výrazně oploštěno oproti mladším jedincům.

Kromě melatoninu kolísají také další hormony - ACTH, kortizol, noradrenalin..


Cirkadiální variabilita TK

dle TK holterů, někteří (10-30%) pacienti nemají v noci dostatečný pokles TK, mají o méně než 10% ("non-dippers"), častěji diabetici s neuropatií

Většina hypertoniků má nejvyšší TK a SF v časných ranních hodinách (vzestup citlivosti tkání na katecholaminy)


Varibilita srdeční frekvence - nedostatečná variabilita (= nedostatečné zvýšení frekvence při zátěži a nedostatečně rychlý pokles v klidu) a vysoká klidová TF je vyšší riziko pro kardiovaskulární onemocnění. Značí autonomní neuropatii (např. u diabetiků)

-> nejčastější výskyt IM a CMP častně ráno (při zvýšení sympatické aktivity)

  • vzestup TK a SF
  • zvýšení dráždivosti myokardu
  • zvýšeí viskozity plazmy, agregability trombocytů
  • zvýšení trombogeneze

Syndrom spánkové apnoe - může vyšší celonoční aktivitou sympatiku zvýšit riziko i nočních IM a komorových arytmií

Cirkadiální variabilita glykémie - někteří diabetici mají dawn-fenomén - ranní hyperglykémie (silnější efekt katecholaminů)

Závěry

farmakoterapie hypertenze by měla být taková, aby pokryla i ranní vzestup sympatické aktivity, podáváním preparátů s dostatečně dlouhým poločasem, nebo podávat 2x denně

Osobní nástroje