Synkopa

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

krátká náhlá ztráta vědomí způsobená hypoperfuzí mozku

často spojená s pádem, předtím někdy krátce pociťovaná slabost a pocit na omdlení, může být retrográní amnézie

po vertikalizaci (pádu) se vědomí rychle navrací (např. narozdíl od epileptického záchvatu)

příčinou bývá přechodná asystolie, bradykardie, těžká hypotenze, hypoxie

Obsah

Vazovagální synkopa

- prostá mdloba - extrémní bradykardie + hypotenze, i u zdravých lidí (při pohledu na krev, bolest, zvratky)

výskyt usnadňuje horko, nevětrané prostředí, hlad, nevyspání

příčinou je dilatace rezistentních arteriol v kosterních svalech, pokles krevního tlaku vede k poklesu perfúzního tlaku v mozku a ztrátě vědomí.

neobjevuje se nikdy v leže ani při chůzi

ztrátě vědomí obvykle předchází prodromální příznaky - pocit slabosti, pocení, nauzea, zblednutí

nutné odlišit od ortostatického kolapsu, hypotense po dlouhém dřepu, epileptický paroxysmus - petit mal

i po uložení na zem se probírá nějakou dobu, není to tak hned jako u kardiální synkopy

Kardiální synkopa

při těžké poruše hemodynamiky (při komorovém flutteru, komorové fibrilaci, komorové tachykardii)

při extrémně rychlé nebo pomalé frekvenci, při hypertrofické obstrukční kardiomyopatii, aortální stenóze, myxomu síně

často u pacientů s již nemocným srdcem, příznaky mohou být při vyšší zátěži, běhu (na rozdíl od předchozí)

nebývají žádné prodromy, pacient se probere až na zemi, často s úderem hlavy, protože nestačí dát ruce před sebe

probírá se však celkem časně do plného vědomí (oproti vazovagální synkopě), nebo se musí resuscitovat, nebo zemře

Adam-Stokesův záchvat = bezvědomí s křečmi, přechodná zástava, 15 - 30s, při AV blokádě III stupně

Námahová synkopa - charakteristický rys těžké aortální stenózy, vzniká při námaze, krev jde do svalů, málo k CNS


Synkopa u syndromu karotického synu - u lidí s hypersenzitivitou karotického sinu na tlak - i malý tlak na krk vyvolá extrémní bradykardii a reflexní hypotenzi (při záklonu, otočení hlavvy)


dále u masivní plicní embolie, AIM, hypertrofické kardiomyopatii, obstrukci mitrálního ústí myxomem LS

Posturální (ortostatická) synkopa

způsobena poruchou funkce vegetativního nervového systému a baroreceptorů

dochází k hypotenzi po vertikalizaci, snížení perfuze CNS

více u pacientů s DM neuropatií, starších lidí, hypovolemie, po průjmech, zvracení..


Steal syndromy

při stenóze a. vertebralis a fyzické námaze horní končetiny, kdy je zvýšený přítok krve ke svalům a tím menší k mozku

Citováno z „http://kulan.cz/Synkopa
Osobní nástroje