Rehabilitace u kardiovaskulárních onemocnění

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Rehabilitace má zásadní význam v prognóze a kvalitě nemocných s kardiovaskulárními a plicními onemocněními. Je základním pilířem léčby, ke snížení rizika opětovného IM, k lepšení plicních funkcí. Měla by být opětovně předepisována, což se často neděje a většina pacientů po IM se do lázní vůbec nedostanou. Pohyb, pokud je nevhodně zvolený, může i uškodit. Proto by měl být pacient instruován, jak má cvičit.

Indikací je především snížení rizika další progrese choroby, snížení rizika dekondice. Kontraindikována je jen u menšiny situací, při probíhající akutní dekompenzaci stavu, těžké infekci, závažných arytmiích, hypertenze, aktuální porucha glykémie apod.


Parametry pohybové aktivity

Je nutno určit parametry pohybové aktivity (frekvence, intenzita, typ aktivity a trvání tréninku).


Intenzita


  • 50-80% z VO2max nebo maximální dosažené tepové frekvence
  • 40-60% z srdeční rezervy
  • 10-14/20 Borgovy škály

Pacienti by měli dlouhodobě cvičit pod anaerobním prahem (krátkodobě můžou i nad ním) - ten určíme při ergometrii dle laktátu (4 mmol/l z kapilární krve), a nebo podle míry vydechovaného CO2.

a nebo podle míry vydechovaného CO2

Anaerobní práh leží mezi 60- 85% VO2 max a tréninkem se mu přibližuje.

Důležitá je srdeční frekvence, maximální frekvence nepřesně 220-věk v letech (to už je lepší i Borgova škála x10 )


(Borg II hodnotí intenzitu bolestí na hrudi, bolesti DKK, intenzitu dušnosti 0-10)

nejlépe zjistit spiroergometrií , ta řekne i respirační kvocient (v klidu je 0,8), kyslík ve fázi plateau je při 1,15 (poměr soitřeby kyslíku : výdeji CO2)


Nejlepším ukazatelem zdatnosti je maximální spotřeba kyslíku (zdravý má VO2 přes 20ml/kg/min, těžce nemocný s NYHA IV kolem 10 ml/kg/min)


U odporového cvičení

Frekvence - ideálně denně


Typ aktivity

  • anaerobní
  • odporový - Opakovací maximum – kolik nejvíc zvládne (zvednout..), tak 50-80% svého maxima, 30s zátěž pak 30s klid, až 9 svalových skupin, 2 a vícekrát týdně
  • trénink ohebnosti
  • trénink balance

pohyb musí být bezpečný, nesmí pacienta moc štvát


Trvání tréninku - 10-60 minut (možno rozdělit do úseků nad 10 minut), zahřívácí fáze, stretching,

Různé doporučené postupy pro jednotlivá onemocnění (IM, CMP, DM2, DM1, srdeční selhání, ICHDK..)


MET - metabolický ekvivalent -


Psychologický přístup k nemocnému je velmi důležitý, pokud bude doporučené cvičení příliš intenzivní, namáhavé, nekomfortní, dlouhé, pacient přestane cvičit úplně.

Osobní nástroje