Sekundární hypertenze

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

5-10% arteriálních hypertenzí je sekundárních

důležité pro diagnostiku, protože často jsou vyléčitelné, specifická terapie


u koho myslet na možnou sekundární etiologii hypertenze?:

 • mladší pacienti
 • s rezistentní hypertenzí špatně reagující na terapii
 • epizodická hypertenze
 • hypertenze +
  • specifická laboratorní zjištění (hypokalémie, elevace kreatininu, proteinurie, hyperglykémie..)
  • morfologická zjištění (zvětšení nadledviny, zmenšení ledviny, polycystóza ledvin..)
  • fyzikální nález - strie, obezita..


Před endokrinologickým vyšetřením sekundární etiologie nutné vysadit skoro všechny anithypertenziva, kromě doxazosinu a verapamilu


ETIOLOGIE SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE:

Obsah

Renální onemocnění

mívají akcelerovanější průběh, provázeny časnými změnami renálních funkcí, nápadnější nález v moči, navíc hypertenze způsobuje poškození a naopak

Renovaskulární hypertenze

Prerenální - cokoliv co sníží průtok ledvinou. Ledvina si myslí že je nízký systémový TK a vylučuje víc reninu (který udržuje vodu v cévách a tím zvyšuje TK)

 • stenózy renálních tepen, ateroskleróza, disekce..
fibromuskulární dysplázie - růžencovitá zúžení a ektázie dist. renálních tepen, více u mladých žen, patrně vrozeně/hormonální vliv
 • okluze, aneurysmata, trombózy renálních žil, vaskulitidy , sekundární ischemie

Onemocnění renálního parenchymu:

  • akutní - glomerulonefritidy s nefritickým syndromem, tubulární nekróza, úrazy ledvin
  • chronická oboustranná - glomerulonefritidy s nefritickým syndromem, tubulointersticiální nefritidy, cystózy ledvin, diabetická nefropatie
  • chronická jednostranná - pyelonefritidy, nádory (primární hyperreninismus - Kilhar-Robertsonův sydrom; Wilmsův tumor)
  • Postrenální: - trombóza renální žíly, obstrukce močových cest
  • hypertenze po transplantaci ledviny, hydronefróza

Endokrinopatie

cca 1-2% všech hypertoniků, nadprodukce některého z presorických hormonů (katecholaminy, angitenzin II, aldosteron, deoxykortikosteron, kortizol)

Primární hyperaldosteronismus, Connův syndrom

Cushingův syndrom

Feochromocytom s nadprodukcí katecholaminů

Adrenogenitální syndrom - jeho hypertenzní formy

vzácný primární reninismus - nadprodukce reninu nádorem z juxtaglomerulárního aparátu ledvin - Kihar-Robertsonův syndrom

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v prvních měsících gravidity x Pozdní těhotenská gestóza (obvykle po 20. týdnu) Preeklampsie


Eklampsie


HELLP syndrom

Hypertenze vyvolaná léky

 • kortikoidy
 • steroidní kontraceptiva s vysokým obsahem estrogenů
 • kokain, extáze
 • kofein
 • efedrin
 • abúzus lékořice...
 • cyklosporin, takrolimus
 • erytropoetin

Hypertenze u syndromu spánkové apnoe

intermitentní epizody hypoxie a probouzecí reakce, které navazují na apnoe, zvůsobují zvýení aktivity sympatiku

hypertrofuje myokard

až 50% pacientů s OSA má hypertenzi, cca 30% pacientů s hypertenzí má OSA

Hypertenze po transplantaci orgánů

Koarktace aorty

Koarktace aorty

Neurogenní příčiny

tumory mozku

těžká traumata hlavy s hematomy

kvadruplegie s transverzální lézí krční míchy nad odstupem thorakolumbálních sympatických neuronů ztrácejí centrální kontrolu sympatické aktivity (syndrom autonomní hyperreflexie)

Guillan-Barrí

další zánětlivá a expanzivní onemocnění

Hypertenze u kardiochirurgických výkonů

Osobní nástroje