Nádory pankreatu

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Benigní

jsou velmi velmi vzácné

Mucinózní cystadenom pankreatu - tvořen hlenem z epitelu, většinou u žen po 50., častěji tělo a ocas, pokud prasknou a hlen se dostane ven, tak pseudomyxoma peritonei

Mikrocystický cystadenom pankreatu - drobné prázdné cestičky s glykogenem, dobře ohraničený, až 10 cm

Maligní

kouření 2x zvyšuje incidenci , dále pravděpodobně vysoký příjem tuků v potravě, dlouholetý DM, chronická pankreatitida, obezita, cirhóza, chronická pankreatitida

u 80% adenokarcinomů lze prokázat mutaci k-ras onkogenu a inaktivaci supresorových genů p16, p53 a DPC4

v 95% z exokrinní části

adenokarcinomy:

  • duktální - 90%
  • acinární - 5% (produkují trávící enzymy)
  • mucinosní cystadenokarcinom - 1% - infiltrující, hodně hlenu

nejčastěji v hlavě pankreatu (73%) ty se projeví poměrně brzy, méně často v těle pankreatu (20%)

pokud lokalizováno do kaudy, tak nemusí být ikterus a příznaky jsou nespecifické

steatorhea

v pokročilých stádiích velmi bolestivé (při prorůstání do okolních orgánů), může být obstrukční ikterus, anorexie, náhlý odpor k masu, hmotnostní úbytek, abdominální dyskomfort, nevolnost.. mohou trvat několik měsíců

může se objevit diabetes mellitus (v 80% porušení glukózové tolerance)

migrující trombo flebitida - může být příznakem

může být sekundární anemie


lokální šíření, prorůstání do okolních orgánů, především do jater a velkých žlučovodů, časná je i lymfogenní a hematogenní diseminace

metastázy nejčastěji do spádových uzlin, jater, plic, dále na peritoneum

více než 80% karcinomů je diagnostikováno v pokročilém stádiu a až 80% z nich má již založeny viscerální metastázy.

prognóza je velmi špatná, většina pacientů umírá do dvou let od stanovení diagnózy


Dg

sono, CT, ERCP, nádorový marker CA 19-9, CEA, může být amyláza, DUPAN-2


terapie - chirurgická resekce, nebo alespoň paliativní spojková anastomoza, často je však už příliš pozdě a jsou neoperovatelné

ERCP - zastentovat žlučovody

chemoterapie (gemcitabin, oxaliplatina, ev. fluorouracil) ale pomáhá jen málo

(analgetika, pankreatická substituce nezymů)

Osobní nástroje