Porfyrie

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

metabolické poruchy s poruchou sýntézy hemu

dochází k akumulaci nebo zvýšenému vylučování porfyrinů

hem se syntetizuje z glycinu a sukcinyl-CoA

v organismu jsou dna na sobě nezávislé pooly hemu

  • hepatální pool - obsahuje hem potřebný pro tvrbu důležitých enzymů (např. CYP)
  • erytropoetický pool - slouží jako zásobárna hemu pro syntézu Hb pro tvorbu nových erytrocytů


Hepatální porfyrie

dif. dg nutné vyloučit intoxikaci olovem (inhibuje ALA-dehydratázu a ferrochelatázu, zvýšení s-Pb, u-ALA, u-porfyrinů)


Porfyria cutanea tarda

nejčastější porfyrie (1/1.000)

získaný nebo dědičný nedostatek uroporfyrinogen-dekarboxylázy v játrech

latentní a manifestní forma

vyskyuje se u jaterních onemocnění - abúzus alkoholu, steatóza, cirhóza, HCV, HBV a jiné hepatopatie, vzácně u HIV, nebo hemodialýza

u starších osob může být paraneoplastickým projevem při jaterních a jiných tumorech

užívání látek stimulujících produkci porfyrinů a působících hepatotoxicky (ethanol, estrogeny, železo)může zhoršit/vyvolat latentní poruchu

kožní postižení má sezónní průběh s kožními projevy především na jače a v létě (zvýšená hladina porfyrinů)

  • hyperpigmentace (často v obličeji), homogenní, někdy s lehce načervenalým odstínem
  • hypertrichóza
  • fotochromatóza se zvýšenou fragilitou kůže, tvorba puchýřků na oslněných místech se sklonem k hojení jizvou
  • případně tmavá moč (u-porfyriny)

pravidelně dochází k hepatopatii s depozity porfyrinů (bioptický materiál UV floreskuje)

dg: zvýšení uroporfyrinů v moči (a normální nebo jen lehce zvýšené hladiny koproporfyrinu)

současně je zvýšena celková zásoba železa v organismu i séru

sono - mnohočetná ložiska v játrech (dif.dg jaterní metastázy)

terapie - ochrana před sluncem, vynechat vyvolávající faktory (alkohol, antikoncepce), venepunkce, chlorochin


Akutní intermitentní porfyrie

AD, (1-5 lidí na 1 milion) snížená aktivita porfobilinogen-deaminázy (manifestace jen u asi 20%)

nejčastěji po 30 letech dochází k poklesu jaterních zásob hemu (např. indukcí CYP léky, stres, operace, infekce)

dojde ke zvýšení aktivity ALA a vzestupu prekurzorů hemu

typické GIT a neurologicko-psychiatrické symptomy

kolikovité bolesti, polyneuropatie s parestéziemi, periferní parézy HK, příznaky duševních onemocnění

na porfyrii je třeba myslet zvláště při bolestech břicha a neurologických a psychiatrických projevech

v moči se prokáže porfobilinogen

terapie - vysazení indukujících léčiv, hemarginát, symptomatická (Glc, zklidnění, beta-blokátory, opiáty, gabapentin při křečích)

Erytropoetické porfyrie

nutná ochrana před slunečním zářením, terapie transplantací dřeně

Erytropoetická protoporfyrie

vzácné AD, snížená aktivita ferrochelatázy, protoporfyrin se hromadí v erytrocytech, játrech a kůži

fotodermatóza, tvorba žlučových konkrementů, zřídka i k rozvoji jaterní cirhózy

terapie beta-karotenem, podávání ursodeoxycholové kyseliny, případně transplantace, prognóza je relativně příznivá


Kongenitální erytropoetická porfyrie (Güntherova nemoc)

extrémně vzácné Ar, snížená aktivita uroporfyrinogen syntetázy, dochází k nadměrnému uklání a vylučování uroporfyrinu I

těžká fotodermatóza, musí pobývat v úplné tmě, výrazně tmavě červená UV floreskující moč už u novorozenců, dohněda zbarvené zuby, hemolytická anemie se splenomegalií, nepříznivá prognóza, lze transplantovat pupečníkovou krev

Citováno z „http://kulan.cz/Porfyrie
Osobní nástroje