Kloubní syndromy u endokrinních chorob

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

hormony ovlivňují růst buněk muskuloskeletálního systému


Obsah

Hypertyreóza

tyroidální akropachie - nebolestivý průsak a zduření měkkých tkání prstů rukou a nohou, paličkovitými prsty, periostitida metakarpů

následkem hypertrofické osteoartropatie vznikají paličkovité prsty

často sdružena s pretibiálním myxedémem a exoftalmem

Adhezivní kapsulitida ramene u až 25% pacientů s hypertyreózou, často plíživý vývoj až do obrazu zmrzlého ramene

osteoporóza je významně častější

tyreotoxická myopatie - proximální svalová slabost disproporční ke ztrátě svalové hmoty. Mohou být postiženy i okohybné svaly a svalstvo jícnu (CK a myoglobin jsou normální)

Tyreoiditida

častěji u pacientů s primárním Sjögrenovým syndromem, SLE, smíšeného onemocnění pojiva, sklerodaktlie

Hypotyreóza

myxedémové artropatie

  • velé klouby (kolena), ztuhlost a otok, zluštění pouzdra, hydrops, nezánětlivá tekutina, může mít kalciumpyrofosgátové krstaly, mohou bát ataky akutní pseudodny
RTG zúžení kloubní štěrbiny, chybí osteofyty. Příznaky mizí po suplementaci hormonů
  • druhá forma je u Hashimotovy tyreoiditidy - zánětlivý charakter s destrukčním průběhem s pozitivitou revmatoidního faktoru, podobá se revmatoidní artritidě

tendosynovitidy flexorů ruky

'syndrom karpálního tunelu

hypotyreózní myopatie - proximální svalová slabost, myalgie, svaloivá únava, ztuhlost, někdy křeče (lab zvýšení CK a myoglobinu úměrné tíži hypotyreózy)

Hyperparatyreóza

Hyperparathyreoidní osteodystrofie - kostí manifestace hypertyreózy:

  • subperiosteální resorpce distálních fgalang a klíční kosti
  • generalizovaná dekalcifikace
  • kostní cysty
  • hnědé tumory

vedou ke kostním deformitám, prohnutí dlouhých kostí, deformity pánve, patologické zlomeniny


erozivní artritida -. postihuje drobné ruční klouby a zápětí,znikají v důsledku resorpce a kolapsu sibchondrální kosti (na RTG není zúžení štěrbin)

podílí se na vzniku renální osteodystrofie


úp,ěrmě častá choroba z ukládní krystalů kalciumpyrofosfátdihydrátu

Diabetes mellitus

artropatie v oblasti rukou, nohou a páteře

osteoartróza, chondrokalcinóza

DM sklerodaktylie - ztluštění kůže, které poněkud připomíná sklerodermii

palmární tenosnovitida flexorů rukym může předházet manifestaci dibetu, Dupuytrenova kontraktura a syndrom karpálního tunelu


DM cheiroartropatie - (syndrom ztuhlých rukou) omezení hybnosti v oblasti rukou, přispívá k ní i tenosynovioskleróza šlachových pochev prstů s diabetickou sklerodaktylií, které mají klinický korelát v syndromu karpálního tunelu

bývá asociována s jinými mikroangiopatickými komplikacemi

projevuje se zprvu paresteziemi, mírnou bolestí ve dlakni, akcentovanou pohybem ruky, s postupným rozvojem flexních kontraktur v PIP a MCP lůpubech

zřejmě jde o primárně mikroangiopatii s lokální tkáňovou ischemií a násldenou nadprodukcí kolagenu


Charcotova osteoartropatie - nebolestivý oteklý kloub vznikající bez úrazového momentu

základem jsou mikrotraumata kloubních struktur vzniklých na podkladě diabetické polyneuropatie

destruktivní lytické kostní změny

příznaky bývají mírnější než dramatický RTG nález (osteoporóza, kortikální defekty, subluxace, postupně pak osteolýza, destrukce a fragmentace kloubních povrchů)

  • neuropatická složka - parestezie, porucha reflexů, ztráta citlivosti k vibtacím, dysbalance mezi flexory a extenzory prstů, vedoucí k dorzální flexi a subluxaci skloubení
  • kožní - erytém s vývojem až nekrózy, - neuropatický plantární vřed - nebolestivý ostře ohraničený defekt, často s rozvojem kostní destrukce, typicky postižena hlavička metatarzu nad lézí
  • kloubní změny - uvolnění kloubních struktur a kloubní otok

nutné vyloučení fyzické zátěže na končetině, ev. resekce hlavičky metatarzu, při gangréně amputace


DISH - Difúzní idiopatická skeletální hyperostóza - v oblasti páteře se projevuje osifikace paravertebrálních ligament (patogeneticky z hyperinzulinizmu a jeho anabol. vlivu na tkáně), více na pravé straně, záda bolí


humeroskapulární periatrtitida - zejména u žen, může být na jedné nebo obou stranách, kalcifikace a burzitidy, až obaz "zmrzlého ramene" (v patogenezi autonomní neuropatie)

častější dna

Akromegalie

stimulace proteosyntézu epifyzárních chondrocytů

urychluje proces stárnutí a zvyšuje výskyt a závažnost osteoartrózy

akromegalická artropatie - jako osteoartróza + hypermobilita kloubů

rozšíření kloubní štěrbiny s hypertrofií chrupavky, která má sklon k akumulaci krystalů kalciumpyrofosfátdihydrátu a k jeho uvolňováním, které může vést až k záchvatům pseudodny

mono i polyartikulární, nejčastěji kolena, ramena, kyčlea a ruce

asi 50% pacientů s akromegalií má bolesti zad


Cushingův syndrom

osteoporóza

avaskulární nekrózy hlavice kyčelního kloubu

myopatie

tendinopatie

krystaly infukovaná dynovitida

epidurální lipomatóza

Osobní nástroje