Očkování

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

polyvalentní vakcína - mix z více druhů (více typů chřipky apod.)

Očkovací kalendář

2 měsíce (od 9. týdne):

Hexavakcína - první dávka (Záškrt, tetanus, dávivý kašel, Haemophilus influenzae b, dětská přenosná obrna a hepatitida typu B. Vše v jedné injekci.)


3 měsíce:

Hexavakcína - druhá dávka

Pneumokok - první dávka - nepovinné


4 měsíce:

Hexavakcína - třetí dávka

Pneumokok - druhá dávka - nepovinné


5 měsíců:

Pneumokok - třetí dávka - nepovinné


11. - 15. měsíc:

Pneumokok - čtvrtá dávka - nepovinné


15 měsíců:

Spalničky, příušnice, zarděnky - první dávka


do 18 měsíce:

Hexavakcína - čtvrtá dávka


21. - 25. měsíc:

Spalničky, příušnice, zarděnky - druhá dávka


5. - 6. rok: Záškrt, tetanus a dávivý kašel - přeočkování


10.- 11.rok:

Záškrt, tetanus a dávivý kašel a dětská přenosná obrna - přeočkování


Očkování dospělých

rizikové skupiny:

imunokompromitovaní, HIV

chronické renální nemoci, srdce, plic (CHOPN), hemodialyzovaní

geriatrie 65+ let, domovy seniorů, LDN..

  • chřipka


splenektomovaní - proti opouzdřeným bakteriím:

  • pneumokok
  • meningokok
  • neisserie


naopak primární Grutonova agamaglobulinemie nesmí být očkovaná (ani by to k ničemu nebylo)

TBC

Od 2011 zavedení selektivní vakcinace proti tuberkulóze. Děti vyhodnocené jako rizikové jsou následně do jednoho měsíce odesílány na spádové pracoviště kalmetizace ke zvážení provedení očkování proti TBC. Dojde-li k očkování, může být podána první dávka hexavakcíny od 13. týdne věku, vždy po zhojení kalmetizační jizvy a nejdříve vždy 12 týdnů od provedené kalmetizace. Nekalmetizované děti mohou být očkované hexavakcínou již od 9. týdne (2 měsíce). Včasným zahájením očkování může být ochrana dítěte navozena podstatně dříve.


Novorozenec se očkuje ve věku od čtvrtého dne do šestého týdne, v případě negativního tuberkulinového testu se přeočkovává v jedenácti letech.

Imunitní odpověď na vakcínu se projeví vznikem tvrdého červeného pupence, který se objeví za tři až čtyři týdny a přetrvává po dobu dvou až třech týdnů. Jeho maximální velikost bývá šest až dvanáct milimetrů a přetrvává zhruba tři až šest dní. Po zhojení pupence vznikne zhruba po třech až šesti měsících po očkování jizvička. Úspěšnost očkování lze ověřit také tuberkulínovou zkouškou, která se provede nejdříve po třech měsících po očkování. Je-li tato zkouška negativní, po sedmi dnech se očkování opakuje.


V současné době se ale rodiče snaží chránit dítě před rizikem, které přináší očkování tím, že vakcinaci zcela zavrhnou. Málo se ovšem připomíná, že očkování nás nechrání absolutně, ale jen proti nejhorším formám onemocnění.

Smyslem očkování je především zabránit smrtelným formám dětské TB, kterou je zejména miliární tuberkulóza, tedy rozsev tuberkulózních bacilů krví po celém těle. Hrozbou je i tuberkulózní zánět mozkových blan.

Osobní nástroje