Sedimentace

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

FW - Fahraeus Westergren (první přístroj kterým se sedimentace měřila)

citlivý avšak nespecifický zánětlivý marker

vhodný ke screeningu, monitoraci aktivity onemocnění a terapeutické odpovědi

normální hodnoty orientačně: muži věk:2

žen (věk + 10 let) : 2 (ženy mají vyšší obsah fibrinogenu a menší počet erytrocytů)

(za 60 minut muři do 15 mm, nad 50 let do 20 mm, ženy do 20 mm, nad 50 let do 30 mm)


míra sedimentace závisí na rovnováze mezi:

 • prosedimentačními faktory (hlavně fibrinogen)
 • protisedimentačními - odpuzující vlivy (především záporný náboj povrchy ERY - zeta potenciál)

při zánětu je v krvi více fibrinogenu (a jiných proteinů akutní fáze), způsobí větší shlukování ERY a jejich penízkovatění (rouleaux)

Zvýšené hodnoty sedimentace

 • polymalgia reumatica
 • mnohočetný myelom
 • těhotenství
 • revmatoidní artritida
 • a nádory, záněty, infekce, hemoglastózy, autoimunity..
 • anémie, leukémie
 • hypercholesterolemie, hypergamaglobulinemie, hypoalbuminemie
 • heparin

Snížené hodnoty sedimentace

 • polycytémie
 • cholestáza
 • srpkovitá anemie
 • sférocytóza
 • městnavé srdeční selhání
 • alergie
 • hyperTAG, hyperfibrinogenemie, hypergamaglobulinemie
 • kortizol, salicyláty
 • kachexie
Citováno z „http://kulan.cz/Sedimentace
Osobní nástroje