Pneumothorax

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

přítomnost vzduchu v hrudní dutině, vedoucí ke kolapsu plicní tkáně


Příčiny:

 • spontánní
primární - u jinak zdravých lidí (typicky štíhlí, vysocí, zadržující dech..)
sekundární - u predisponovaných osob (CHOPN, asmta, Ehler-Danlos, MArfan, bulózní emfyzém, cystická fibróza, záněty..)
 • traumatický (průstřel..)
 • iatrogenní (CŽK..)


 • otevřený (paradoxní dýchání, kolabovaná plíce se trochu nafoukne, zdravá plíce dýchá čím dál méně kvalitní vzduch

+ při výdechu se posouvá mediastinum na zdravou stranu - vlající mediastinum)

 • zavřený
 • tenzní/ventilový - posun mediastina na zdravou stranu, útlak velkých cév, zhoršený žilní návrat


malý <2 cm

Terapie:

asympt. spontánní primární - možno ambulantně jen zkontrolovat

asympt. spontánní sekundární - za hospitalizace sledovat

konzervativní léčba - s vysokými průtoky kyslíku (10l/min), tím se sníží frakce vdechovaného dusíku, kterého je v hrudní dutině nejvíce a rychleji se vstřebá (u CHOPN nedávat pro riziko retence CO2)

symptomatické vyžadují odsátí vzduchu (možno zkusit jehlou, nebo rovnou drenáž)


Indikace k drenáži:

 • tenzní PNO
 • umělá plicní ventilace
 • zároveň i fluidothorax
 • bilaterální PNO
 • hemodynamická nestabilita

odstranění drénu: - když je vymizelý air-leak trvající alespoň 24 hodin při drénu pod vodou, uzávěr drénu na 4-24 hodin, při rozvinutí plíce na RTG drén extrahovat


Chirurgická terapie: - thorakoskopie/thorakotomie - přímé ošetření místa úniku vzduchu, pleurodéza

 • recidivy PNO
 • drén déle než 7 dní
 • riziková povolání (potápěči, letci..)
Citováno z „http://kulan.cz/Pneumothorax
Osobní nástroje