Funkční vyšetření kardiovaskulárního systému

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

+ pracovní tolerance + Anaerobní práh

pracovní tolerance = nejvyšší dokončená zátěž při ergometrii

pracovní kapacita = zátěž dokončená bez vzniku známek ischemie při ergometrii


Pacienti by měli dlouhodobě cvičit pod anaerobním prahem (krátkodobě můžou i nad ním). ten určíme při ergometrii dle laktátu (4 mmol/l z kapilární krve), je projevem maximální intenzity při které je ještě rovnováha mezi laktátovou produkci a eliminaci

a nebo podle míry vydechovaného CO2


Anaerobní práh leží mezi 60- 85% VO2 max a tréninkem se mu přibližuje.

Indikace

Fukční vyšetření mají celkem vysokou negativní prediktivní hodnotu (když je vyš. normální, tak je v 72-96% pacient bez choroby)

vyšetřovat pacienty s interními chorobami, předoperačně , k funkční diagnostice (spirometrie), také k sportovním prohlídkám, redukce hmotnosti, zvýšení zdatnosti

indikace obecně:

 • zátěžový test jako specifická provokace
pacienti se střední pravděpodobností ICHS
vazospastická angina
námahou vyvolaný bronchospasmus
LQTS, CVPT
WPW syndrom
Flow limitace / dynamická hyperinflace
Hypetrofická KMP s obstrukcí
 • symptomy nebo patologie spojená se zátěží
 • stanovení zdatnosti, funkční omezení, zhodnocení prognózy, stratifikace (operačního) rizika
posouzení operability (plicní resekce), stratifikace celkového perioperačnho rizika
 • ověření efektu terapie
betablokátor, kardiostimulátor, klaudikační interval, kontrola námahového astmatu, antihypertenziva
 • posudková činnost (protézy a pomůcky - 6MWT pro DDOT..)

Kontraindikace zátěžových testů

Absolutní:

 • ICHS, první 4 dny po IM, nestabilní AP, stenóza kmene
 • běžící závažné arytmie, elektrická nestabilita myokardu
 • plicní embolie
 • akutní srdeční selhání
 • těsná chlopenní stenóza
 • akutní infekce
 • CMP do 3 měsíců po
 • výrazná anémie


relativní:

 • plicní hypertenze
 • méně závažné arytmie (AV blok II. a III.°)
 • méně výrazná chlopenní vada
 • hypertenze nad 200/115
 • hypertrofická kardiomyopatie
 • poruchy minerálů

Rizika se zátěží spojené

 • hypotenze
 • hypoglykémie
 • bronchospasmus


Ergometrie

Prostá bicyklová ergometrie

měří TK a EKG v klidu a při zátěži, výstupem je prezentace symptomů, EKG repolarizace, arymie, profil TF
nehodí se k posouzení výkonnosti


Spiroergometrie

navíc ještě hodnotí SpI2, VE, VO2, VCO2
výstupem navíc je orientačně posouzení zdatnosti, VAT, VE/VCO2
ale nezohledňuje stav pacienta, je náročnější na spolupráciSPECT / zátěžové echo / MR se zátěží

 • při susp. ICHS
 • palpitace/kolapsy v souvislosti se zátěží
 • námahová dušnost
 • stanovení funkční kapacity
 • indikace k pohybové terapii

zjištění snížené koronární rezervy


Nejlepší ukazatel zdatnosti je maximální spotřeba kyslíku (zdravý třicátník má něco těsně pod 40 ml/kg/min, pacient s těžkou nemocí i kolem 10 ml/kg/min)


MET = násobek klidového metabolizmu

1 MET – 3,5 ml O2/min/kg
Tolerance zátěže dle METs:
lehká práce 3 METs (10,5 ml O2/min/kg)
střední 3 – 6 METs
těžká > 6 METs (21 ml O2/min/kg)

Zastavit při hypertenzní reakci

Při EKG změnách (ST deprese descendentní nebo horizontální)

Osobní nástroje