Myokarditidy

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

zánět myokardu, který vede k poškození myokardu

buněčný infiltrát + nekrózy přilehlých svalových vláken

nepříliš časté, postihuje hlavně děti a mladé

poměrně pofidérní dg. nejasná dg kritéria, často se uzavře že pacient má myokarditidu z rozpaků. Souvislost s prodělanou infekcí v předchorobí je často málo průkazná jako jasná příčina postižení myokardu

infekční příčiny:

 • nejčatěji virové myokarditidy (adenoviry, enteroviry(coxsackie B), CMV, EBV lze prokázat sérologicky, poškození myokardu virem i imunitními mechanismy. V jižní Americe Chagasova nemoc (trypanozoma), u imunokompromitovaných toxoplazmóza
 • bakteriální - méně časté, většinou následkem septikopyémie (stafylokokové) při infekční endokarditidě, při záškrtu - (toxin, steatóza + myolýza myokardu bez abscesů), při borelióze, kandidy u imunosuprimovaných

neinfekční příčiny:

 • poléková přecitlivělost (hypersensitivní myokarditida)
 • systémové choroby pojiva (SLE)
 • revmatická horečka (vzácné)
 • transplantační rejekce
 • velkobuněčná myokarditida


Klinický obraz:' - velmi rozmanitý

subklinické až fulminantní

 • horečky
 • bolesti hlavy, hrudi (spíše poziční), hrdla a svalů
 • únavnost, malátnost
 • někdy i zvracení a průjmy
 • palpitace, dušnost
 • může být lymfadenopatie, tachykardie, arytmie, projevy srdečního selhávání

Dg: nutné na myokarditidu pomyslet, většinou nasedá na předchozí infekci

laboratorně: vzestup kardiomarkerů dlouhou dobu bez typického IM peaku

EKG: často normální, ale často s AV-bloky, raménkové blokády, extrasystoly, FiS, inverze T, změny ST-T (svedlovité ST elevace)

ECHO: myogenní dilatace všech dutin, rozšířený srdeční stín, výrazně snížená ejekční frakce

biopsie (serologie, histopatologie, imunohistochemie, PCR)


Terapie:

symptomatická - klid na lůžku (alespoň 14 dní), potom velmi pomalé zatěžování, sport po znormalizaci funkce LK

zákaz konzumace alkoholu alespoň půl roku

+ ACEi, vazodilatancia, diuretika, po odeznění akutních příznaků beta-blokátory

antibiotika u akutního stadia bakteriální infekce

NSA symptomatické mimo akutní fáze

imunosuprese u velkobuněčné myokarditidy s trvajícím zánětlivým infiltrátem (prednison + azathioprim)

prognóza nejistá, dle dynamiky, vývoje ejekční frakce, stupně dilataceHistologicky:

myokard je chabé konsistence, bledý nebo strakatý

zánětlivý infiltrát - lymofocyty (viry), neutrofily (bakterie)

(Friedlerova myokarditida - hojné eozinofily, postihuje mladé osoby, má často rychlý průběh a smrtelný konec)

zánět postihuje obě komory, difúzní/ložiskový

nekrózy přilehlých svalových buněk:

 • většinou dáno imunitní reakcí
 • toxickým působením
 • přímou invazí do myokardu s poškozením buněk replikací viru

intersticiální zánětlivý infiltrát s fokálními nekrózami

 • lymfocytická - nejčastější - po přežití akutní fáze se vyhojí
 • hypersensitivní - intersticiální a perivaskulární infiltrátm lymfocyty, makrofágy, eozinofily
 • obrovskobuněčná - vzniklé fúzí makrofágů, špatná prognóza


'

Citováno z „http://kulan.cz/Myokarditidy
Osobní nástroje