Polyglandulární syndromy

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Mnohočetné endokrinní neoplazie

jsou to AD syndomy tumorů endorinních žláz v typických kombinacích

většinou se objevují v mladším věku a jsou agresivnější než jejich složky samostatně

vznikají v různých orgánech, zároveň nebo brzy po sobě

i v jednom orgánu jsou vícečetná ložiska

Dg: genetické vyšetření


MEN 1

Wermer

je nejčastější (prevalence 1:30-50.000 - v ČR 200-350 osob), mutace tumor supresorového genu MEN 1, kódující jaderný protein menin

3 "P" (pankreas, pituitary, parathyroid)

 • parathyroidální hyperplazie (adenom)
 • pankreas (gastrinom v 40%, vzácně insulinom 10%, extra vzácně VIPom)
 • hypofýza (prolaktinom)

nádorů asociovaných s MEN1 je ale mnohem více různých dalších (ženy s MEN2 mají skoro 3x vyšší riziko Ca prsu)

u mužů mají nádory thymu vysoký maligní potenciál

absence jasné korelace genotyp-fenotyp

typická jsou vícečetná ložiska v jednom orgánu


z GIT hormonů lze rutině měřit jen gastrin

Dignostika

 • přesné je Ga PET CT

indikace k genetickému vyšetření: (i genetický screening rodiných příslušníků)

 • jedinci s typickým fenotypem 2 nádorů
 • primární hyperparatyreóza pod 30 let
 • vícečetné adenomy příštítných tělísek
 • vícečetné pankreatické neuroendokrinní tumory

Terapie -

kontroverze ohledně načasování a rozsahu chirurgické léčby není jasné, jestli vícečetná ložiska v pankreatu jsou k resekci při velikosti 1 cm nebo 2 cm

chromogranin A má nízkou výpovědní hodnotu u afunkčních NETůMEN2

genetické vyšetření (a ty p nálezu) dobře koreluje s tíží a očekáváním, co se stane

MEN 2a - Sipple (seldovaní na KNM FN Motol)

aktivace protoonkogenu RET /při nálezu mutace je doporučeno preventivně odeberat štítná žláza (medulární ca ŠŽ je vysoce maligní)

prevalence 1:35.000

 • medulární karcinom štítné žlázy (100%) - často první manifestace, do 35 let věku
 • feochromocytom
 • parathyroidální hyperplazie (15-30%)


MEN 2B - William (5% MEN2)

také mutace RET, také preventivní tyreidektomie

 • medulární karcinom štítné žlázy (velmi agresivní), je doporučeno časné odstranění (do 1 roku života
 • feochromocytom
 • ganglioneuromy - mnohočetné slizniční neuromatózy (ústa, farynx, spojivky)


při jakémkoliv zjištění medulárního karcinomu nabrat metanefriny, jestli nemá feochromocytom

Autoimunitní polyglandulární syndromy

autoimunitní zánět postihující více endokrinních orgánů, většinou hypofunkce, postižení se manifestují postupně


APS 1 - Blizzardův syndrom - Ar, začátek obvykle v dětství, vyskytuje se velmi vzácně, méně často u dívek

 • mukokutánní kandidóza (80-100%)
 • hypoparatyreóza (80%)
 • adrenokortikální insuficience (70%)
 • dále méně často hypogonadismus, alopecie, autoimunitní tyreoiditida, malabsorpce, chronická aktivní hepatitida, vitiligo, perniciózní anémie, Sjögrenův syndrom, DM1, hypofyzitida

APS 2 - AD, začátek většinou v 20-50 letech (prevalence 14-20 / 1milion, 4x častěji ženy)

 • adrenokortikální insuficience
 • + chronická autoimunitní tyroiditida (Schmidtův syndrom)
 • + DM1 (Carpenterův syndrom)

APS 3 (ženy středního věku, nebývá adrenokortikální insuficience)

 • kombinace autoimunitní tyreoiditidy s DM1 (3A)
 • kombinace s perniciózní anemií (3B)
 • vitiligo či alopecie (3B)

Dg:

možnost genetické diagnostiky je jen u APS1

Smíšené syndromy

von Hippel Lindau

 • nádory CNS
 • karcinom ledviny
 • feochromocytom
 • nádor z Langerhansových ostrůvků

Neurofibromatóza 1 - s nebo bez MEN1

Osobní nástroje