Mesoteliom

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Jediný primární nádor pleury (a peritonea)

vzniká z mezotelu (mezotel tvoří nitrohrudní tekutinu -> mezoteliom může tvořit hodně výpotku)

častější je pravostranné postižení

zvýšené riziko při expozici azbestu, zapíchá se do alveolů, latence rozvoje maligního mezoteliomu je nejméně 20 let, přerušení expozice už nesnižuje riziko vzniku

50% pacientů má v anamnéze souvislost s azbestem

nemoc z povolání automechaniků (brzdná tělíska), přístavních dělníků, horníků

výrazně častější také u rodinných příslušníků těchto pracovníků

kouření potencuje karcinogenní působení

Většinou se šíří přímým prorůstáním do okolních struktur (hrudní stěna, mediastinum, další pleurální oblasti, perikard, játra)

Postižení uzlin se objevuje u 40% nemocných

Medián doby přežití je 4 - 18 měsíců


u peritonea - má bělavé uzly, nádorové buňky jsou cvočkovitého vzhledu, vznikají adheze


Dg.

nejčastějším nálezem na RTG hrudníku je přítomnost výpotku

na CT lze zaznamenat ztluštění pleury

na MRI lze určit invazi do hrudní stěny

nejspolehlivější je torakoskopická biopsie

ze séra je možno stanovit glykoproteinový marker Mezotelin (ale není úplně specifický)


Terapie: je obtížná a málo účiná

chirurgické odstranění pleury + radioterapie + chemoterapie (cisplatina, gemcitabin)


Histopatologie

je papilárně členěný (kytičkovaný vrstevnatý vzhled), mezoteliom může mít jak epitelovou, tak mezorermovou diferenciaci:

  • Epiteliální mezoteliom - nejčastější, šíření spíše po pleuře s častou přítomností pleurálního výpotku, kubické buňky lemují tubulární a mikrocystické dutiny
  • Sarkomatóidní mezoteliom - větší tendence k vzdálenému metastazování, spíše protáhlé buňky připomínající fibroblasty rostoucí ve vrstvách
  • Smíšený mezoteliom - bifázický typ

Solitární fibrózní tumor pleury

vzniká z fibrocyto nebo fibroblastové vrstvy pod pleurou, je benigní, ale může být velmi velký a utlačovat plíci, je bohatě cévnatý

Citováno z „http://kulan.cz/Mesoteliom
Osobní nástroje