Onemocnění mediastina

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

nejvíce nádory


Akutní mediastinitida - závažný stav vyžadující rychlé vyšetření s co nejrychlejším zahájením antibiotické a/nebo chirurgické léčby, příčinou často bývají perforace dýchacích cest nebo zažívacího traktu (trauma, lékařským zákrokem), nebo jako pooperační ranná infekce

většinou je difúzní (flegmona), při druhotné infekci rány může vzniknout absces mediastina

-> náhle vzniklá vysoká horečka, třesavky, bolesti na hrudi, dušnost, dysfagie, někdy otok krku


Chronická mediastinitida - vzácně, někdy může napodobovat nádor, příčinou mohou být infekce s chronickým průběhem (TBC, histoplazmóza) nebo zvětšené lymfatické uzliny u neinfekčních zánětů (sarkoidóza), následky ozařování

-> někdy rovoj mediastinální fibrózy s kompresí velkých cév, dýchacích cest a jícnu


pneumomediastinum a krvácení do mediastina, závažné, nejčastěji traumatologické etiologie


Nádory mediastina

90% všech onemocnění mediastina

působí především mechanicky, tlakem

projevují se subjektivními i objektivními příznaky, které souvisejí s velikostí a uložením v mediastinu


Patří sem nádory: srdce, thymu, měkkých tkání mediastina (10 - 15%), neurogenní, maligní lymfomy (20%), extragonadální germinální a mediastinální cysty

časté jsou pseudotumory - nepravé nádory, většinou se jedná o mediastinální cysty, struma, uzliny, nebo cévní struktury


mediastinální uzliny mohou být postiženy metastázami

podobný obraz mohou mít i jícnové divertikly, achalázie, hiátové hernie, aneuryzma aortyKLINICKÝ OBRAZ:


přední mediastinální sy: často doprovázen syndromem horní duté žíly (otok hlavy, krku (Stokesův límec),tlak a bolesti hlavy, závratě, epistaxe, zvýrazněné při předklonu


střední mediastinální syndrom: poruchy funkce dýchacího ústrojí - dušnost, kašel, stridor z útlaku trachey, nevzdušnost plic, může být postižen n. phrenicus -> škytavka n. laryngeus reccurens (chrapot)


zadní mediastinální syndrom: neurologické potíže z postižení páteře nebo míchy, Hornerův syndrom při postižení sympatiku, při postižení cervikobrachiálního plexu Pancoastův syndrom, polykací obtíže, postižení n. vagus, n. laryngeus reccurens (chrapot)


difúzní mediastinální syndrom: vzniká při generalizovaném postižení mediastina, při rozsáhlé nádorové infiltraci nebo difúzní mediastinitidě


DG:

RTG, kontrastní zobrazení jícnu, CT, angiografie, flebografie, lymfografie, galiová scintigrafie, endoskopie

Osobní nástroje