Onkomarkery

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

chemické substance, nejčastěji proteiny, produkované nádorem nebo jako odpověď na přítomnost nádoru

většinou již v pokročilejší fázi nádorové choroby

vhodné k monitoraci úspěšnosti léčby

jako onkoscreening zatím rutinně jen u rizikových skupin PSA (prostata) a CA 125 (ovaria)

(CA - je od Carbohydrate Antigen)


CEA - kolorektální karcinom (a jiné GIT nádory - jícen, žaludek, pankreas), prso, plíce, ovaria, meta jater (může být zvýšený u cirhózy a zánětů GIT)

AFP - hepatocelulární karcinom, germinální nádory (varlata, ovaria, teratom) (zvýšen také v těhotenství, využíván v prenatálním screeningu, u cirhotiků, při aktivní hepatitidě)

CA 15-3 - prso (může být falešně pozitivní u hepatopatií, cholangoitidy, plicních nemocech, renální insuf., gravidita)

CA 19-9 - pankreas, žaludek, kolorektál (může být falešně pozitivní při obstrukčním ikteru)

CA 72-4 - žaludek, jícen (ovaria)

CA 125 - ovaria (falešně pozitivní u benigních afekcí ovaria a endometria, hepatopatie, pankreatitidy, v těhotenství, během menstruace)

SCC - dlaždicobuněčný karcinom v různých lokalizacích, hlavně hlava a krk

CYFRA 21-1 - nemalobuněčný karcinom plic, močový měchýř

PSA - prostata (bývá zvýšen i po vyšetření per rectum, nebo zavedeném PMK)

LD - leukémie, Hodgkinův lymfom, testikulární nádory, renální karcinom

NSE - malobuněčný ca plic, neuroblastom, retinoblastom, maligní melanom

hCG - choriokarcinom, tumory trofoblastu, germinální nádory ovarií a testes (těhotenství)

prolaktin - prolaktinom

kalcitonin - medulární karcinom štítné žlázy

ferritin - mnohočetný myelom, AML

beta2 mikroblobulin - mnohočetný myelom, CLL, lymfomy

Dle orgánů

Prso - CA 15-3, CEA

Plíce - CYFRA 21-1, NSE, CEA

Tlusté střevo - CEA, CA 19-9

Žaludek - CA 72-4, CEA, CA 19-9

Pankreas - CA 19-9, (CEA)

Jícen - (CEA, SCC, CA 72-4)

Játra - AFP, CEA

Ovaria - CA 125, CEA (AFP, CA 72-4)

Děloha- SCC, (CEA)

Prostata - PSA

Mozek - NSE

Tyroidea - kalcitonin

Trofoblast - beta-hCG, CEA

Varlata - beta-hCG, AFP

Močový měchýč - CYFRA 21-1

Citováno z „http://kulan.cz/Onkomarkery
Osobní nástroje