Seznam léčiv

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zažívací trakt a metabolismus

Antacida

Antiulceróza

H2-antagonisté:

Inhibitory protonové pumpy:

Spazmolytika a anticholinergika

Prokinetika

Antiemetika

Laxativa (projímadla)

Antidiarhoika (protiprůjmové léky)

Střevní adsorbentia:

Antipropulsiva (obstipancia):

Střevní protizánětlivá léčba:

Léčiva k terapii obezity

Antidiabetika

Insuliny:

Perorální antidiabetika:

Biguanidy:

 • Metformin

Deriváty sulfonylurey:

 • Glimepirid
 • Glipizid

Thiazolidindiony: (glitazony)

 • Rosiglitazon
 • Pioglitazon

Inhibitory alfa glukosidázy:

 • Akarbóza

Vitamíny

 • Accidum ascorbicum
 • Vitamin D
 • Vitamin K

Minerály

Krev a krvetvorné orgány

Antikoagulancia

Protidestičkové léky

Fibrinolytika

Hemostatika

Antianemika

Intravenózní roztoky, elektrolyty

Kardiovaskulární systém

Srdeční glykosidy, kardiotonika

Adrenergní a dopaminergní látky

Antiarytmika I. třídy - Blokátory sodíkových kanálů (membránová antiarytmika)

Antiarytmika II. třídy - Beta blokátory Beta 1 selektivní, bez ISA:

Beta blokátory s přídatnou aktivitou (alfa a beta blokátory):

Antiarytmika III. třídy - Antiarytmika prodlužující akční potenciál (refrakt.fázi)

Antiarytmika IV. třídy - Blokátory vápníkových kanálů s antiarytmickým efektem (antagonisté kalcia)

S převážně vaskulárním efektem - Dihydropyridinové deriváty:

S přímým kardiálním efektem:

Vazodilatancia

Nitráty:

 • Isosorbid mononitrát
 • Glyceroltrinitrát (nitroglycerin)
 • Isosorbid dinitrát

ostatní vazodilatancia:

Antihypertensiva

Agonisté imidazolinových receptorů:

Blokátory periferních alfa-adrenergních receptorů:

Diuretika

Thiazidy:

Sulfonamidy:

Diuretika Henleho kličky (s vysokým účinkem):

Kalium šetřící diuretika:

Antagonisté aldosteronových receororů:

Kombinovaná diuretika:

 • Amilorid+Hydrochlorothiazid
 • Amilorid+Chlorthalidon

Osmotická diuretika:

Periferní vazodilatancia

Venofarmaka

Inhibitory sinusového uzlu

ACE inhibitory

antagonisté angiotensinu II:

Hypolipidemika Statiny - inhibitory HMG CoA reduktázy:

Fibráty:

Blokátory resorpce cholesterolu:

Dermatolytika

Antimykotika pro lokální použití

Imidazolové přípravky:

Antibiotika pro zevní užití

Virostatika pro zevní užití

Kortikoidy pro zevní užití

Antiseptika a desinficiencia

Přípravky proti akné


Urogenitální trakt a pohlavní hormony

Antiinfektiva imidazoly

Uterotonika

Hormonální kontraceptiva

Androgeny

Estrogeny

antiestrogeny: Tamoxifen

Progestiny, gestageny

Léčiva používaná při poruchách erekce

Léčiva pro benigní hyperplasii prostaty

Antagonisté alfa-adrenergních receptorů:

Inhibitory testosteron 5-alfa reduktázy:


Hormony pro celkové užití, mimo pohlavních

Hypofyzární, hypotalamické hormony a analoga

Glukokortikoidy

 • Hydrokortizon
 • Prednizon
 • Metylprednizolon
 • Dexametazon
 • Triamcinolon

Tyreoidální látky

Antityroidální látky

Antiparatyreoidální hormony

Antiinfektiva pro celkové užití -> Antibiotika

Tetracykliny

 • Doxycyklin

Chloramfenikol Chloramfenikol

Betalaktamová antibiotika

Peniciliny s širokým spektrem:

 • Ampicilin
 • Amoxicilin

Peniciliny citlivé k beta-laktamáze:

 • Benzylpenicilin
 • Fenoxymethylpenicilin

Kombinace penicilinů s inhibitory beta-laktamáz:

 • Amoxicilin + kyselina klavulanová

Cefalosporiny

 • Cefuroxim

Makrolidy

 • Klarithromycin
 • Azithromycin
 • Erythromycin
 • Roxithromycin

Glykopeptidová antibiotika

 • Vankomycin

Aminoglykosidová antibiotika

 • Gentamicin
 • Streptomycin

Flourochinolony

 • Ofloxacin
 • Ciprofloxacin
 • Norfloxacin

Sulfonamidy a trimetoprim

 • kotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim)

Imidazolové přípravky

 • Metronidazol

(imidazolová) Antimykotika pro systémové použití

 • Ketokonazol
 • Flukonazol

Tuberkulostatika

 • Rifampicin
 • Isoniazid

Antivirotika pro celkové použití

 • Acyklovir
 • Zidovudin - inhibitor HIV proteázy

Cytostatika a imunomodulační látky

Cytostatika

Alkylační látky:

 • Cyklofosfamid

Antimetabolity:

 • Methotrexát
 • Gemcitabin

Rostlinné látky:

 • Paklitaxel
 • Docetaxel

Cytotoxická antibiotika:

 • Doxorubicin

Platinová cytostatika:

 • Cisplatina

Monoklonální protilátky:

 • Rituximab

Inhibitory proteinkinázy:

 • Imatinib

Endokrinní terapie nádorů

Progestiny, gestageny:

 • Medroxyprogesteron

Antiestrogeny:

 • Tamoxifen

Antiandrogeny:

 • Bikalutamid

Enzymové inhibitory:

 • Anastrozol
 • Letrozol

Imunostimulancia

 • Filgrastim
 • interferon alfa 2-a

Imunosupresivní látky

 • Cyklosporin
 • Methotrexat
 • Takrolimus
 • Azathioprin

Muskuloskeletální systém

Nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické látky (NSA)

Neselektivní:

Preferenční a selektivní:

Periferně působící myorelaxancia

Nedepolarizující (antagonisté):

Depolarizující (agonisté)

Centrálně působící myorelaxancia

Antiuratika

Léčiva pro léčení kostních chorob

Bisfosfonáty

Nervový systém

Anestetika

Inhalační celková anestetika:

Nitrožilní celková anestetika:

Lokální anestetika

Esterová lokální anestetika:

Amidová lokální anestetika:

Analgetika

Opioidní analgetika:

Silní agonisté:

Slabší agonisté:

Smíšení agonisté - antagonisté, parciální agonisté:

Opioidní antagonisté:

Neopioidní analgetika:

Antimigrenika

Nespecificky působící:

Agonisté 5-HT1 receptorů

Adjuvantní látky:

Léčiva k profylakci migrény:

Antiepileptika

Antiepiletika I. generace:

Antiepileptika II. generace:

Antiparkinsonika

Anticholinergní antiparkinsonika:

Dopaminergní antiparkinsonika:

Antipsychotika

Klasická antipsychotika - fenothiaziny:

Klasická antipsychotika - butyrofeny:

Atypická neuroleptika:

Multireceptoroví antagonisté (MARTA):

Serotinin - dopaminová antipsychotika:

Anxiolytika

Benzodiazepiny:

Antagonisté benzodiazepinů:

Hypnotika

Antidepresiva

Antidepresiva I. generace:

Antidepresiva III. generace (SSRI):

Inhibitory MAO:

Thymoprofylaktiva:

Psychostimulancia:

Nootropní léčiva

Parasympatomimetika

Inhibitory cholinesterázy:

Antivertignóza

Antiparazitika

Antiprotozoika

Antimalarika:

Antihelmintika:


Respirační systém

Nosní léčiva - dekongesční sympatomimetika

Antiastmatika

Neselektivní (alfa i beta agonisté) sympatomimetika pro inhalaci - bronchodilatancia:

Selektivní (beta 2 agonisté):

Xantiny:

Anticholinergika:

Preventivní antiastmatika:

Inhalační kortikosteroidy:

Antagonisté leukotrienových receptorů:

Expekttorancia a mukolytika

Antitusika

Antihistaminika pro systémovou aplikaci

Sedativní antihistaminika:

Nesedativní antihistaminika:

Smyslové orgány

Oftalmologika

Antiinfektiva:

Protizánětlivé látky:

Antiglaukomatika:

Parasympatomimetika:

Inhibitory karboanhydrázy:

Betablokátory:

Analogy prostaglandinů:

Mydriatika:

Různé přípravky

Osobní nástroje