Sartany

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

blokují receptory AT1 (jedny z receptorů pro angiotensin)

menší účinek než ACE inhibitory, protože nemají vliv na bradykinin

snižují arteriální hypertensi

plazmatická hladina velká dlouho, i vazba na receptor

Indikace sartanů

  • arteriální hypertense
  • profylaxe progrese nefropatie (zejména diabetické)
  • snížení vzniku a recidiv fibrilace síní


Losartan - krátký poločas, brát 2x denně

Telmisartan - delší a spolehlivější účinek, nejvýhodnější farmakokinetické vlastnosti a prevenci KVO i u normotoniků


NÚ:

jako ACE inhibitory, ale není kašel, nejlépe tolerovaná skupina hypertensiv

ale ACE inhibitory více snižují mortalitu, morbiditu

Kontraindikace

  • gravidita (od 2. trimestru)
  • bilaterální stenóza renálních tepen
Citováno z „http://kulan.cz/Sartany
Osobní nástroje