Lokální anestetika

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

blokují Na+ kanály -> inhibice vzniku a vedení akčních potenciálů

žádoucí pro oblast, nežádoucí pro srdce (zástava) a pro mozek (křeče, zástava dechu)

mohou blokovat i motoneurony

působí vazodilatačně (proto se při výkonech podávají vazokonstrikční látky – adrenalin, NA)

mají aromatické jádro + protonizovatelný dusík

ionizovatelná forma blokuje Na+ kanál

neionizovaná forma proniká k místu účinku

čím hydrofilnější aromatické jádro, tím snadněji pronikne a déle vydrží


aplikační cesty 1. povrchová lokální anestezie

2. infiltrační lokální anestezie

3. svodná lokální anestezie

4. i.v. regionální anestezie

esterový typ:

kokain

prokain – krátce působící, vhodný pro infiltrační a svodnou anestezii, ne povrchově

tetrakain – vysoce účinný, povrchově, dlouho, vysoká toxicita, podáván s vasokonstrikční látkou

amidový typ:

lidokain – rychle působí, pomalejší degradace v játrech, použitelný i k povrchové anestezii

prilokain – pomalejší nástup, pomalejší degradace

mepivakain – delší účinek, svodná

Osobní nástroje