Poruchy spánku

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Dyssomnie

poruchy množství, kvality nebo časování spánku


Insomnie - (nespavost) pociťování obtížně dosažitelného, neosvěžujícího spánku

spánek nepřináší dostatečný odpočinek, nemocný je ráno unavený a ospalý, má sníženou výkonnost a v důsledku insomnie vznikají další projevy (např. bolesti hlavy)

 • primární (psychologická insomnie)
 • sekundární (kardiopulmonální onemocnění, neurologická onemocnění, bolestivé stavy, psychiatrická onemocnění)
může být navozena medikací (beta-blokátory, steroidy, bronchodilatancia, methylxanthiny, chronický abusus hypnotik)

krátkodobá / přechodná / chronická - pokud trvá déle než 1 měsíc (kolem 10%)

pro dg. nespavosti - narušení spánku se vyskytuje nejméně třikrát týdně po dobu jednoho měsíce, a to pak vede ke zřetelné osobní nepohodě nebo je na překážku fungování v denním životě


 • iniciální insomnie (úzkostné poruchy, sy. neklidných nohou, GAD, posttraumatická stresová porucha)
 • porucha kontinuity spánku, mělký spánek, noční probouzení (roztroušená skleróza, periodické pohyby končetin)
 • terminální insomnie - probudí se dříve a už neusnou (deprese)


 • tranzitorní insomnie - často souvisí s akutní stresovou situací (hospitalizace, operace) nebo změnou prostředí. (hypnotika, krátkodobě působící BDZ)
 • chronická insomnie - stížnost na nedostatečnou délku či odpočinek při spánku alespoň po dobu jednoho měsíce, vyžaduje podrobný rozbor. Může souviset s chronickým stresem, špatnou spánkovou hygienou i být projevem jiné choroby (úzkostné stavy, deprese, kognitivní poruchy, bolesti u osteoartrózy, noční dyspepsie, noční exacerbace CHOPN, nykturie, noční bolesti hlavy, Parkinson


Hypersomnie - zvýšená, nadměrná denní spavost

nemocní udávají sníženou koncentraci, nepřekonatelnou ospalost, spějí tehdy, když chtějí být bdělí

vyskytuje se u různých organických mozkových procesů (zánětlivé afekce, tumory, poúrazové stavy)

u některých typů hypersomnie se vyskytuje spánková opilost s velmi obtížným ranním probouzením


Narkolepsie - vzácné, asi genetické onemocnění, projevuje se krátce trvajícími záchvaty imperativního spánku (několik minut). Nemocný usíná náhle, někdy bez předchozí ospalosti, nejen v klidu, ale i při běžné činnosti (při jídle, psaní..) a opět se probouzí zcela osvěžen. Často vede k poruše nočního spánku, nemocný obvykle dobře usíná, ale budí se brzy po usnutí.

klasická narkolepsie se vyskytuje často společně s projevy spánkové disociace:

 • kataplexie - náhlá porucha svalového tonu při zachovalém vědomí
 • hypnagogické halucinace - většinou zrakové při usínání
 • spánková obrna - přechodný stav, nemocný po probuzení nebo při usínání nemůže pohnout částí těla


Obstrukční spánková apnoe


Syndrom neklidných nohou - nepříjemné pocity až charakteru tupých bolestí v DK, vyskytujících se v klidu, v teple, zejména večer před usnustím

potíže ustupují při pohybu končetinou, po projití

vyskytují se u starších lidí, v těhotenství, u polyneuropatií a nefropatií (uremický syndrom)


poruchy cirkadiální rytmicity - u pracujících ve směnných provozech, jet-lag, Smith Magenisův syndrom

Parasomnie

abnormální epizodické události v průběhu spánku


somnambulismus - náměsíčnictví - noční vstávání z lůžka, častější u dětí

enuresis nocturna - převážně u dětí, většinou v první třetině nočního spánku

pavor nocturnus - noční děs, převážně u dětí, v prvních hodinách spánku se dítě náhle posadí, je vyděšené, pláče, působí dojmem že se mu zdálo něco děsivého. Po uklidnění a usnutí má amnézii na celou příhodu.

(Th - malé dávky BDZ)


Anamnéza:

 • abusus hypnotik, alkoholu, lékové interakce
 • činnosti prováděné v ložnici
 • činnosti předcházející spánku

Diagnostika poruch spánku

polysomnografické vyšetření - EEG + EOG + EMG během noci (ev. + EKG, dýchací pohyby hrudníku, břicha, airflow, saturace.. záleží na zaměření diagnostiky)


hypnogram - (bdění, I, II, III, IV, REM) - měl by být v tomto pořadí, spánkový cyklus 60 - 90 minut (spánková architektura)

sledované parametry:

 • TST - celková doba spánku
 • spánková latence - doba než člověk usne (normálně do 20 - 30 minut)
 • WASO - období bez spánku (wake after sleep onset)
 • SE - spánková efektivita = celková doba spánku / čas strávený v posteli
 • spánková architektura:

během II jsou spánková vřeténka, K-komplexy

během REM - je EEG podobné jako v I, ale jsou pilovité vlny na EOG + klesá svalový tonus

REM spánek (paradoxní) trvá asi 4x kratší dobu než non-REM (synchroní spánek)

předpokládá se, že REM regeneruje především mozkové funkce, non-REM somatické funkce

spánek je řízen kmenem, bdění zajišťuje ARAS

non-REM řídí nuclei raphe oblongaty (serotonin)

REM je řízen z mezencefala dorzální tegmentální dráhou do locus ceruleus, nc. gigantocelularis (NA)


anbnormální chování v REM spánku - agresivní stavy ve spánku (nejčastěji muži nad 50)

nc. suprachiasmaticus -> uvolňování melatoninu (dle světla)

homeostatická teorie - faktor S, když se ho nakumuluje hodně (likvor?) a současně je tma, tak člověk spí


MSLT - multiple sleep latency test

během dne se registruje polysomnogram každé 2 hodiny celkem 4x nebo 5x po dobu 20 minut než pacient usne, hodnotí se rychlost a počet usnutí a spánkové stadium do kterého pacient usne


Terapie:

akutní nespavost - benzodiazepiny, hypnotika III. generace (zolpidem), antihistaminika (dříve protazin, anticholinergní)

na chronickou nespavost - psychoterapie + antidepresiva (citalopram, olanzapin), neuroleptika

Osobní nástroje