Hluboká žilní trombóza

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

= flebotrombóza

nejvážnější žilní postižení, postihuje část hlubokého žilního systému (nejčastěji v DKK a pánvi)

jedná se o trvalou dispozici k trombóze a embolii -> tromboembolická nemoc

žilní trombus - fibrin + zachycené erytrocyty a velmi málo trombocytů (na rozdíl od arteriálních, které jsou tvořeny destičkami a v menší míře fibrinem)

-> proto je odlišná terapie - protidestičkové u arteriálních trombů, antikoagulace u žilních

Obsah

Riziko pro vznik

Vnější faktory:

 • nehybnost (klid na lůžku, sezení v letadle, autě)
 • kouření
 • zlomeniny
 • porod
 • hormonální antikoncepce, hormonální přípravky (zejména estrogeny)
 • obezita (multifaktoriálně)
 • operace (ortopedie, gynekologie, břišní chirurgie)

Vnitřní faktory:

 • hyperkoagulace (vrozeně Leydenská mutace (mutace f.V - PCR) vedoucí k rezistenci k proteinu C, což je antikoagulant degradující tromby), hyperhomocysteinemie
 • alterace krevního toku - stáza nebo turbulence
 • poškození cévní stěny
 • onkologické onemocnění - (hlen z adenokarcinomů je prokoagulační) - po HŽT by se měl provést onkologický screening
 • nadprodukce krvinek (např. polycytemia vera)

Příznaky

 • jednostranné změny (vždy porovnat s druhou DK)
 • změny barvy kůže (překrvení), může být cyanotická, ale není bledší!
 • teplejší kůže
 • bolest (spontánní i pohmatová) (jedno lýtko je tužší)
 • otok (měření obvodu kotníku, lýtka a stehna)
 • zvýšená náplň žil na dorzu nohy

Diagnóza

Sono + doppler - kompresibilita, zobrazitelnost trombu - čerstvý trombus není zobrazitelný (anechogenní), subakutní/chronický je echogenní (je organizovaný - má větší množství fibrinuú

D-dimery - při normálních a malém klinickém nálezu -> trombózu lze vyloučit s velkou pravděpodobností

další:

 • impedanční pletysmografie (změny el. rezistence odráží změny objemu krve)
 • kontrastní / izotopová flebigrafie
 • CT + angio
 • Homans (protažení Achillovy šlachy, pokud bolstivost, tak známka HŽT)

+ fibrin, genetické testy...

Terapie

injekční:

heparinem po dostatečně dlouhou dobu alespoň 5 - 7 dní

vzácně se vyskytuje žilní nekróza (gangréna)

p.o. od 2. - 3. dne navíc warfarin

tomu trvá 5 - 7 dní než se dostane na cílovou hladinu

užívá se 3 - 6 měsíců po první epizodě HŽT

při opakované celoživotně

+ dostatek tekutin

Prevence

 • pohyb DK, cvičení lýtek, časné vstávání hospitalizovaných
 • dostatek tekutin
 • kompresní punčochy nad koleno
 • antikoagulace (především v perioperačním období)
 • intermitentní pneumatická komprese
 • časná mobilizace

http://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/zilni-tromboembolicka-nemoc-soucasny-stav-prevence-diagnostiky-a-lecby-155/zilni-tromboembolicka-nemoc-soucasny-stav-prevence-diagnostiky-a-lecby-152

Osobní nástroje