Streptococcus pneumoniae

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

dvojice G+ koků, protáhlý lancetový tvar, pokud je pouzdro, obklopuje celou dvojici

kataláza negativní

alfa-hemolýza (viridace... – hnědé zabarvení)

nemá skupinově specifický antigen

neopouzdřený součást normální mikroflory sliznice horních cest dýchacích

infekce endogenní po virových zánětech..

kultivačně náročný druh, některé kmeny anaerobní, HCO2 stimul

za anaerobních podmínek vytváří beta hemolýzu

specifický pouzderný polysacharidový antigen

antigenní také teichoové kyseliny, dva typy, jeden na povrchu buňky, druhý kovalentně na lipidy membrány. Exponovaná teichoová kyselina precipituje s CRP

hlavním faktorem patogenity je pouzdro, bráníci fagocytóze (pouze po opsonizaci)

úloha toxinů v patogenezi nebyla prokázána (pneumolysin, neuraminidáza)

množí se v krvi, mimořádnou metabolickou aktivitou spotřebovávají Glc a glykogen

tvoří laktát – hypoglykémie, acidóza - metabolický rozvrat (nemocní s játry)

systémová onemocnění ohrožují nemocné se slezinou (snížená opsonizace)


hlavně u dospělých:

sinusitis, sepse, endokarditis, arthritis


Diagnostika:

  • mikroskopie a kultivace sputa
  • hemokultivace
  • průkaz pneumokokového antigenu v moči

optochinový test (inhibiční zóna), autolytické enzymy aktivované žlučí

nepřímá diagnostika se neprovádí


Terapie:

penicilin, ale nyní častější rezistence (cca 5%), Amoxicilin

ev. Makrolidy


Očkovací látka, imunitní odpověd většinou dobrá, především pro imunokompromitované, HIV+, splenektomované

Osobní nástroje