RTG hrudníku

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

normální snímek hrudníku je zado-přední (ne předo-zadní), v případě nejasností se ještě doplňuje snímek v boční projekci (levý boční standardně)

Obsah

Popis

popisujeme stíny

 • 1. souměrnost, tvar, konfiguraci hrudníku
 • 2. skelet - žebra, klíčky, sternum, páteř, ramena
 • 3. měkké části hrudní stěny (patol. stíny či projasnění
 • 4. pleurální prostory a interlobární linie
 • 5. mediastinum + hily (rvar, kontury, uložení, Ca)
 • 6. srdce a velké cévy (tvar, velikost, uložení)
 • 7. trachea, bifurkace (dislokace, šíře lumen, úhel bifurkace)
 • 6. bránice (výše, vzhled, ostrost, úhly
 • 7. plicní parenchym (stíny, projasnění, cévní a bronchiální kresba, transparence)


Např:

 • plíce oboustranně rozvinuté, plicní parenchym přiměřené struktury, bronchovaskulární kresba fyziologické šíře
 • bránice klenutá, v obvyklé výši oboustranně, kostofrenické úhly ostré, volné
 • mediastinum obvyklého tvaru, velikosti a uložení - ve střední rovině
 • trachea ve střední čáře, s hladkými konturami, lumen přiměřené šíře
 • hily nerozšířeny, obvyklého tvaru a uložení, bez kalcifikací
 • srdeční stín má normální velikost a tvar, ve střední čáře
 • hrudní stěna - obvyklé postavení, struktura a ohraničení žeber a hrudní páteře bpn., hrudní stěna symetrické šíře, normální sytosti


Jiný způsob:

 • A - assesment of image quality, study, air where it should not be (PNO, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, podkožní emfyzém)
 • B - bones
 • C - cardiac silhouette
 • D - diaphragm
 • E - equipment (invaze), pleural Effuison
 • F - lung Fields
 • G - great vessels


hodnocení kvality snímku

 • rotace (klavikuly mají být od středu souměrně daleko)
 • expozice - za srdcem mají být vidět obratlová těla

Hodnocení skeletu

1. žebro je zakroucené

2. žebro nahoře (není vidět)

3. žebro nahoře taky není moc vidět

4. žebro jeho průsečík je v 1/3 claviculy

5. začátek u horního začátku claviculy


Hodnocení plicního parenchymu

zvýšení transperence plicních polí (projasnění) nebo snížení (stín, zastření)

jsou to plicní pole, ne křídla

nejrůznější lokalizace, velikost, počet, distribuce, sytost, struktura, ohraničení


emfyzematická bula - může být i na jenom jedné plíci

0 - 2. žebro - horní plicní pole

2. - 4. žebro - střední plicní pole

od 4, žebra dolů - dolní plicní pole


mohutně vytvořený m. pectoralis major (u praváků vpravo) může vytvořit částečné plošné zastínění příslušné plíce

mamila může vytvořit kruhovitý stít ve 4. mezižebří

pruhovité stíny s centrálním projasněním v oblasti plic představují podélně zachycené bronchyHodnocení mediastina

posoudit thorako-pulmonální index (má být do 0,5)

rozšíření mediastina, viditelnost plicních hilů..

 • přední oddíl - mezi sternem a perikardem, kraniálně mezi sternem a vzestupnou aortou, aortálním obloukem a větvemi aortálního oblouku
 • střední oddíl - prostor obsahující srdce, perikard, tracheu, hlavní bronchy a aortu
 • zadní oddíl - prostor mezi zadním periardem a páteří, obsahuje jícen, sympatické pleteně a periferní nervy vystupující z intervertebrálních foramin


dolní okraj levého hilu je na úrovni horního okraje pravého hilu

Nejčastější RTG nálezy

Fyziologický nález: - Plicní křídla rozvinutá. Plicní parenchym bez ložiskových či infiltrativních změn. Cévní kresba přiměřená. Bránice hladká, úhly volné. Srdeční stín normálního tvaru i velikosti.


Emfyzém - zvýšení transparence, ochuzení cévní kresby, oploštění klenby bránice, otupení kostofrenických úhlům prodloužení předozadního průměru hrudníku

Pneumothorax - projasnění se zcela vymyzelou cévní kresbou při hrudní stěně, povrch částečně zkolabované plíce je ohraničen ostrou linií, při přetlakovém pneumothoraxu je mediastinum posunuto na zdravou stranu

Plicní atelektáza, kolaps - nevzdušnost části plicního parenchymu, nejčastěji při uzávěru bronchu s resorpcí vzduchu. Atelektáza může být segmentární, lobární, kčídlová. Vyvolává difúzní homofenní zastření s ohraničeným vpáčením, při velkém rozsahu je mediastinum posunuto na postiženou stranu

Pneumonie - pneumokoková pneumonie mívá homogenní zastření vvětšinou v dolních částech plic, u bronchopneumonií bývají zastření nehomogenní, postupně splývající

Plicní absces - komplikace pneumonie - vstoje poloměsíčité zastření a nad ním projasnění oddělené hladinkou

TBC - mnohotvárné změny, kalcifikace primárního komplexu, exsudativní ložiska nebo neproduktivní ložiska. Jejich hojením fibrózou vznikají indurativní ložiska. Při rozpadu v infiltrátu vznikají kaverny, nejčastěji v horníh polích. Miliární ložiska velikosti do 2 mm v celém rozsahu obou plic

Nádory plic - maligní tvoří kulovitá ložiska, většinou ostře ohraničená, různého počtu, velikosti a lokalizace, někdy s pleurálním výpotkem nebo postižením uzlin mediastina

Plicní embolie, infarkt plic - nemusí být patrný, chudší cévní kresba periferně od uzávěru tepny,elevace a snížená pohyblivost bránice na postižené straně, po infarzaci někdy zastření klínovitého vzhledu

Sarkoidóza - zvětšení hilových i mediastinálních uzlin, později rozsev 2-3 mm ložisek ve všech plicních polích


Studijní materiály

http://eduroam.lf3.cuni.cz/katalog//id/630

http://noe.upol.cz/html/Radiologie/

Osobní nástroje