Psychotické poruchy

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

= ztráta kontaktu s realitou

  • bludy - porucha obsahu myšlení
  • halucinace - porucha vnímání - nejčastěji hlasové, sluchové, u toxických zrakové


- Schizofrenie (F20)


- Schizotypní porucha (F21)

symptomy se podobají prodromálním příznakům schizofrenie, často jí doopravdy předchází

odlišuje jí od schizofrenie pomalá progrese duševní dezorganizace

bludy a halucinace se objevují jen krátce bez hlubšího vlivu na nemocného

vztah ke skutečnosti je změněn nepřiléhavým zpracováním do symbolů a magických souvislostí


- Poruchy s trvalými bludy (F22)

osobnost je ušetřena agresivního vlivu psychózy na formální stránky myšlení a vůle

restrukturace skutečnosti odpovídá vnější skutečnosti více než u chronických paranoidních schizofrenií

často dobře rozumíme významu psychotických příznaků


- Akutní a přechodné psychotické poruchy (F23)

může mít příznaky schizofrenie, liší se jen trváním - trvá do 1 měsíce (schizofrenie trvá měsíce)

má zřetelný a srozumitelný "spouštěč", má dramatičtější průběh, větší emoční náboj, spontánní restrukturace skutečnosti ve snaze uniknout zátěži

dochází ke smazání hranic mezi skutečností a vnitřním světem, má kolísavou intenzitu a nezasahuje osobnost příliš hluboko

někdy přejde v opravdovou schizofrenii


- Indukovaná porucha s bludy (F24)

Porucha s bludy‚ kterou trpí dvě nebo více osob‚ které jsou v těsné emoční vazbě.

Pouze jedna z nich však trpí pravou psychotickou poruchou.

Bludy u druhé osoby jsou indukovány a obvykle zmizí‚ když jsou obě osoby od sebe odděleny.

Folie à deux

Indukovaná:

  • paranoidní porucha
  • psychotická porucha


- Schizoafektivní porucha (F25)

není častá, ale je diagnostikována často (a mylně)

současně jsou přítomny jasně schizofrenní i jasně afektivní příznaky (chorobně zvýšená/skleslá nálada) během jedné ataky (max pár dnů poté)

naráz vznikne něco, co obsahuje složku schizofrenní i afektivní, hodně dezorganizované myšlení

jsou přítomny bludy, které se svýž obsahem s náladou neshodují a mají podivný, bizarní obsah, často paranoidní

časté jsou poruchy vědomí - zmatenost, delirium nebo oneiroidní stav (snu podobný prožitek s výrazným afektivním doprovodem a halucinatorně-bludnou symptomatologií)

lepší prognóza než schizofrenie (terapie - risperidon/olanzapin + SSRI)

tvoří přechod k maniodepresivní psychóze

  • manický typ
  • depresivní typ
  • smíšený typDg:

vždy nutno vyloučit organickou lézi (EEG, CT, MRI) a intoxikaci

vyšetření krve, moči, toxikologie, (serologie syfilis, HIV, borelióza)

psychologické vyšetření kognitivních funkcí (pamět, pozornost, řídící funkce spojené s prefrontální kůrou)

Osobní nástroje