Mentální retardace

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Deficit adaptivních a intelektuálních funkcí (porucha kognitivních a zpravidla i adaptivních a exekutivních funkcí)


podle testů inteligence rozdělení na mírnou (IQ 69 – 50), střední (IQ 49 – 35), těžkou (34 – 20) a hlubokou (< 20) mentální retardaci


Prevalence 25/1.000

Syndromická a non-syndromická


Jen 10% anatomický korelát (defekty nervové trubice, heterotopie, mikrocefalie, hydranencefalie, porencefalie)

Lehká- vlivy prostředí, 85%

Těžká- biologická příčina

 • chromosomální
 • genetická
 • vývojová vada CNS
 • kongenitální infekce
 • familiální
 • perinatální
 • postnatální


Klinické projevy

 • Poruchy chování- sebepoškozování, stereotypy
 • Opoždění řeči
 • Opoždění jemné motoriky/adaptace
 • Jen mírná porucha hrubé motoriky

Přidružené příznaky

 • 30% poruchy chování, emoční labilita
 • 50% poruchy zraku a sluchu
 • 20% křeče
 • 20% porucha motoriky
 • GIT komplikace
 • 3% schizofrenie
 • 8-15% ADHD

Dif. dg:

 • Poruchy smyslů
 • Poruchy komunikace
 • Těžko kontrolovatelné záchvaty
 • Progresivní neurologické poruchy (neurodegenerativní onemocnění)
 • Autismus (stereotypy, automatismy, perseverace)
 • DMO


SYNDROMY SPOJENÉ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ

Downův syndrom (trisomie 21. chromosomu)

nápadný epikantus, šikmo posazené oči

zvracení po krmení, vzduch v žaludku

častý defekt AV septa


Syndrom fragilního X

Prader-Willi - genetická porucha imprintingu, u novorozenců svalová atrofie, horší sací reflex (neprospívání), které se časem změní v hyperfagii (dysfunkce hypotalamu) vedoucí k obezitě, dále poruchy intelektu, hypogonadismus

Angelman


Fetální alkoholový syndrom


Poruchy metabolismu

 • fenylketonurie
 • poruchy cyklu močoviny
 • střádavé lysosomální poruchy:
  • Hystiocytóza
  • Mukopolysacharidózy
  • Leukodystrofie
  • Neuronální lipidóza
 • kongenitální hypotyreóza
 • nefronoftýza


Terapie

 • Nootropika – u postinfekčních, posttraumatických psychosyndromů
 • Neuroleptika – proti agresivitě, sebepoškozování, stereotypiím, nepřiměřené sexuální aktivitě. ! Apatie, sedace, obezita, tardivní dyskinézy
 • Antiepileptika – antiagresivní působení + Li, SSRI ?
Osobní nástroje