Demence

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

demence: (snížení mozkových funkcí, kapacity )

 • zhoršení paměti (nejprve se zapomínají nové věci, staré si pamatují)
 • zhoršní dalších kognitivních funkcí
 • nepřítomnost poruchy vědomí
 • snížená kontrola emotivity a motivace, změny v chování, myšlení a vnímání, poruchy nálady, agresivita
 • trvá alespoň 6 měsíců
 • orientace je snížená
 • narušuje běžné životní úkony

vědomí není zastřeno!

obecně pomocí MMSE (mini-mental-state-examination) (max 30 bodů)

test kreslení hodin - CDT (clock-drawing test)

případně složitější Addenbrookský kognitivní test

pacienti se většinou snaží vyhovět testům, nevzdávají to

snaží se zakrýt své nedostatky


demence je vždy získaná (na rozdíl od mentální retardace)


měl by se vyšetřit B12 a kys. listovou


rehabilitace, tam kde to má význam

potenciálně 10% jsou reverzibilní

reminiscenční terapie - povídání si o minulosti

pro neklidné dementní pacienty - Thiapid, Buronil?


příčiny:

 • apoptóza (absence gliózy)
 • ROS
 • patologické proteinové agregáty
 • genetickéDiff. dg etiologie - DEMENTIA

 • D - drugs
 • E - endocrinopathy
 • M - metabolic disorders
 • E - epilepsy
 • N - nutricion
 • T - tumor, trauma
 • I - infection
 • A - atheroscelrosis


hydrocefalus - narušení chůze + demence + inkontinence + poruchy paměti (reverzibilní, dá se léčit implantací shuntu), příčina 10% demencí, dilatace komor


degenerativní demence - mají amyloidová depozita (Alzheimer, Demence s Lewyho tělísky, Amyloidová angiopatie)

bez amyloidových depozit - Fronto-temporální, progresivní supranukleární ochrnutí, kortiko-bazální degenerace

atroficko degenerativní (primární) x sekundární (symptomatické)

Obsah

Mild cognitive impairment

mírná kognitivní porucha

předstupeň demence

zhoršení v kognitivních testech

ztráta kognitivních funkcí, které tam už byly


Alzheimerova nemoc

Vaskulární demence

 • s akutním průběhem
 • subakutní forma (např. krvácení do capsula interna)
 • multiinfarktová léze

najednou změna

často skokově, spojeno s depresí, se somatickými obtížemi

test - Hutchinského ischemické skóre

v anamnéze často HT, předešlé CMP

Th - velké dávky piracetamu, ASA, ev. rekanalizace

Pickova choroba

fronto-temporální demence

postižen hippokampus

narušení sociální inerakce

neadekvátní chování

agresivita


Th - antipsychotika 1. gen

(benzodiazepiny a inhibitory acetylcholinu jsou kontraindikovány)

Pseudodementní stavy

vzniká náhle, když na člověka padne tíha situace (životní krize, uvalení vazby), nebo pokud je příčinou psychogenní nebo jiná duševní porucha

zasekne se u testů, nepokračuje

je depresivní

-> reverzibilní

je stejné postižení staropaměti i paměti na nedávné události

pacient nic nezakrývá, je orientovánDelirium

Citováno z „http://kulan.cz/Demence
Osobní nástroje