CNS Dráhy

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Dráhy zadních provazců

tr. spino-bulbo-thalamo-corticalis

procházející v zadních míšních provazcích jako fasciculus cuneatus + fasciculus gracilis

je to vývojově modernější dráha vedoucí rychlé a přesné informace (dotyk, propriocepce, vibrace, diskriminační čití)


3 - neuronová dráha:

 • 1. neuron v ggl. spinale míšního nervu
 • 2. neuron v oblongatě - nc. gracilis + nc. cuneatus, odtud vychází dráhy překříženě na opačnou stranu (od této chvíle mluvíme o Lemniscus medialis)
 • 3. neuron v thalamu (VPL/VPM) s axony vedoucími do mozkové kůry g. postcentralis (area 3, 2, 1), somatotopická lokalizace (homunkulus)


Dráhy bolesti

jsou přenášeny v anterolaterálním systému


Rychlá bolest - tr. spinothalamicus ant. + lat.

vede ostrou, dobře lokalizovatelnou bolest (anterior spíše hrubý dotyk, lateralis spíše bolest a teplo)

vedeno AΔ vlákny - jsou málo myelinizované a rychlé (2 - 30 m/s)

rychlá dráha také proto, že se nikde nepřepojuje (na interneuronech)


do VPL thalamu a dále do gyrus postcentralis (area 3, 2, 1 - somatosenzorická kůra, homunkulus)


Pomalá bolest

vlálna C - nemyelinizovaná - pomalá (0,5 - 2 m/s)

cca 80% všech vláken vedoucích bolest jsou C vlákna

bolest je tupá, dlouhodobá, špatně lokalizovatelná, má difúzní korovou projekci (ne homunkulus)

horší lokalizace je dána velkým množstvím interneuronů a přepojení, než se dráha dostane do kůry (a kůra proto nemůže říct z jakého místa přesně bolest přichází)

jedná se především o chronickou bolest, typicky u útrobních orgánů

tr. spinoreticularis - do RF, dále pokračuje jako tr. reticulothalamicus (přes ncc. intralaminares thalamu) a dle do prefrontální oblasti (area 6, 9), v gyrus cinguli vzniká očekávání bolesti


tr. spinomezencephalicus (= tr. spinoparabrachialis), který jde do periakveduktální šedi, z této dráhy přichází afektivně-emotivní složka bolesti

dále jde:

 • přes fasciculus longitudinalis posterior do hypothalamu a dál k autonomním jádrům pro vegetativní odpověď na bolest
 • do amygdaly


Pyramidová dráha

tr. coticospinalis (= tr. pyramidalis)

je to dvouneuronová dráha - kůra -> motoneurony (když se nepočítají interneurony)

 • 30% vychází z primární motorické kůry (z této vrstvy vycházejí dráhy z obřích Betzových buněk, které mají velké a hodně myelinizované axony, jdoucí přímo k α-motoneuronům bez přepojení interneurony)
 • 30% vychází z premotorické kůry a suplementární kůry
 • 40% vychází z g. postcentralis (senzorická kůra), zde z 5. vrstvy (z pyramidových buněk v této vrstvě)

dráhy jdou přes capsula interna (crus posterior) a dále směrem k pyramidě

v oblongatě dochází ke křížení (decusatio pyramidum) cca 80% vláken, která dále sestupují míchou jako tr. corticospinalis lateralis

zbylá (nezkřížená vlákna) sestupují jako tr. corticospinalis anterior, ale i z těchto se polovina přepojí v míšním segmentu (a zbylých 10% kortikospinální dráhy zůstane nepřekřížených)


Extrapyramidové dráhy

 • descendentní dráhy
 • nejdou přes pyramidu
 • zajišťují především mimovolní koordinaci pohybů


 • tr. vestibulospinalis - zvyšuje tonus extensorů
 • tr. reticulospinalis - z něj část co vychází z pontu zvyšuje tonus extenzorů, část z oblongaty zvyšuje tonus flexorů
 • tr. rubrospinalis - rudimentární dráha zvyšující tonus flexorů (u člověka není významná)
 • tr. tectospinalis - zajišťuje motoriku hlavy a krku (především nečekané reflektivní pohyby zajišťující pohled na nějaké místo, např. kam člověka bodla vosa)
 • tr. raphespinalis - dráha pro tlumení bolesti
Osobní nástroje