Bordetella pertussis

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

jemné ovoidní G- kokobacily, osídlují řasinkový epitel dýchacích cest

roste na obohacených půdách (Bordet – Gengouova půda, berani, brambory, glycerol)

úzká zóna hemolýzy


pertussový toxin – A, B podjednotky, stimulace adenylátcyklázy

indukuje imunitní odpověď

zesiluje citlivost na histamin, zesiluje permiabilitu kapilár

podněcuje uvolňování lymfocytů z dřeně, sleziny, lymfatických uzlin -> lymfocytóza


letální toxin – způsobuje lokální nekrózu po vpichu do kůže

tracheální cytotoxin – toxický pro řasinkový epitel, snížené očišťování hlenu, bakterií a zánětlivého exsudátu -> kašel

vláknitý hemaglutinin spolu s fimbriemi se uplatňuje při adhezi, velmi negativně ovlivňuje pohyblivost řasinkového epitelu


-> blokace funkce řasinek, bakterie nepronikají do krve, jejich toxin dráždí sliznice


Černý kašel

neboli dávivý kašel

inkubační doba 9–10 dní

Nejspolehlivější průkaz - kultivace sputa, doplňující je průkaz protilátek

vhodné vyšetřit i rodinu


Klinický obraz:

  • katarální stadium – po týdenní inkubační době, necharakteristický kašel, teploty, rýma, více infekční stádium
  • paroxysmální stadium – po dvou týdnech, seriové záchvaty neproduktivního kašlání bez nádechu, který končí kokrhavým inspiračním zajíknutím, štěkavý s následným dávením, eventuálně zvracením, může být velká dušnost až s cyanózou

povinné očkování, v ČR ročně stovky až několik tisíců případů ročně

vysoce nakažlivá kapénková infekce, především předškolních dětí a u mládeže (po 15 letech očkování přestane působit)


Klaritromycin

Osobní nástroje