Alkoholismus

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

v játrech oxidace asi 0,1g/kg/hodinu

 • u mužů 0,2
 • u žen 0,15
 • trénovaní jedinci 0,25

pomocí ADH (alkoholdehydrogenáza) -> vzniká toxický acetaldehyd -> (aldehyddehydrogenáza) kyselina octová + CO2 + voda


aldehyddehydrogenázu blokuje disulfiram - terapie alkoholismu - antabus

1 promile alkoholu (1g/l) v krvi zvýší osmolalitu o cca 22 mmol/mol


ethanol je rychle vstřebáván, primárně z duodena

u mladých mužů je ADH již ve stěně střevní (efekt prvního průchodu)


20g alkoholu zvýší hladinu alkoholu v krvi asi o 0,4 promile

15g (jedna 10°) zvýší asi o 0,3 promile


do 0,8 promile obvykle zvýšení nálady, sexuality, sociabilita, agrese, snížení anxiety, deprese, ospalosti, příjemný pocit

nad 0,8 promile opačné účinky

cca 3 promile - narkotické stadium, až kóma u nezkušeného pijáka

chroničtí alkoholici mohou mít zachované vědomí i při 5 - 6 promilích


mechanismus účinku:

 • zvyšuje serotonin, dopamin, GABA, noradrenalin
 • snižuje acetylcholin
 • ovlivnění propustnosti lipidových membrán


Laboratorní známky:

 • AST vyšší než ALT
 • GGT zvýšené až 10x (je v mitochondriích hepatocytů)
 • bridging na ELFO
 • makrocytární anemie
 • ethanolemie


Wernicke-Korsakovův syndrom

 • Wernickeova encefalopatie - mimovolní pohyby očí, ztráta rovnováhy, poruchy chůze, letargie, zmatenost
 • Korsakovova psychóza - porucha kognitivních funkcí, anterográdní paměti, pozornosti, někdy i bludné myšlenky, často již ireverzibilní poškození CNS

kvůli nedostatku thiaminu (vit B1) - nutný pro funkci nervové tkáně


Alkohol je teratogenní - Fetální alkoholový syndrom

 • dysplazie obličeje (vymizelé filtrum, krátké oční štěrbiny)
 • mikrocefalie
 • hypotonie
 • zpomalený růst
 • retardace


Screening závislosti na alkoholu: CAGE test

 • Have you ever felt the need to Cut down
 • Have people Annoyed you by criticizing your drinking
 • Have you ever felt Guilty about your drinking
 • Have you ever had a drink to steady your nerves in the morning (Eye opener)Odvykací stav po alkoholu s deliriem

 • zásadně důležité doplnit vitamíny (B1), minerály (zejména hořčík a draslík), glukózu a tekutiny
 • u těžkého alkoholika může infúze čisté glukózy vyčerpat poslední zásoby vitamínu B1, a tak vyvolat Wernickeovu encefalopatii nebo akutní myokardiopatii z nedostatku vitamínu B1! -> do infúzních roztoků nutno vždy přidat thiamin, pokud ho není možno podávat per os


Otrava ethylalkoholem

v suicidálních úmyslech často kombinováno s BZD, antidepresivy - zvyšuje jejich tlumící účinek na CNS

deprese CNS, kóma, deprese dýchání při současném dráždivém účinku v oblasti GIT (zvracení, aspirace)

je náchylnost k podchlazení (periferní vazodilatace) a traumatu, (ev. hypoglykemie)

-> stabilizovaná poloha, symptomatická péče (úprava hypotermie, glukóza)

z eliminačních metod je účinná jen hemodialýza, indikována při koncentracích kolem 4-5 promile

Orgánové změny

JÁTRA

 • alkoholická steatóza - abstinence ji vyřeší
 • alkoholická steatohepatitida - steatóza + nekrózy, cholestáza, proliferace žlučovodů, Malloryho hyalin (abstinence + kortikoidy)
 • alkoholická cirhóza - anorexie, subfebrilie, ikterus, palmární erytém, komplikace (abstinence, léčba komplikací)


SRDCE

 • alkoholická kardiomyopatie - dilatační - zvětšený objem LK, toxické poškození myokardu alkoholem a jeho metabolity (Kobalt) + nepřímé poškození malnutricí (avitaminóza B1)


PANKREAS

 • akutní i chronická pankreatitida


JÍCEN

 • Mallory-Weiss
Citováno z „http://kulan.cz/Alkoholismus
Osobní nástroje