ADHD

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

synonyma - lehká mozková dysfunkce, hyperkinetická porucha

dědičný podklad

opoždění vývoje CNS, hlavně pravé hemisféry

„porucha neurotransmiterové funkce“, především dopaminu a noradrenalinu v prefrontálních oblastech a bazálních ganglíích

Dopamin: regulace učení, motivace, pracovní paměti, zodpovídá „za udržení něčeho v hlavě“ na krátkou chvilku

Noradrenalin: regulace bdělosti a pozornosti


projevy:

 • hyperaktivita
 • nepozornost, neklid, nesoustředěnost
 • impulzivnost
 • neumí setrvat u jedné činnosti
 • "dělá ze sebe šaška", nespolupracuje s kolektivem
 • v očích okolí je "nevychované", "neschopné"
 • často specifické poruchy učení (dysgrafie, dyslexie)
 • intelekt narušen být vůbec nemusí

vyšetření:

 • dětský psychologe - ten posoudí kde má dítě rezervy a kde přednosti
 • speciální pedagog
 • dětský psychiatr
 • pediatr - pro vylouční organického podkladu (nádor, metabolická porucha)


výchovná opatření:

 • časté pauzy
 • časté doplnění pohybovými aktivitami
 • psychostimulancia:
  • metylfenidat (Ritalin) zvyšuje centrální dopaminergní funkce
  • atomoxetin - zvyšuje funkce NA (inhibuje reuptake)

správnou péčí lze dosáhnout u cca třetiny:

 • dozrání bez následků
 • kompenzace, bez vnějších projevů
 • nedozrání, nekompenzace, hrozí neurózy, poruchy sociálního chování a uplatnění, promarnění intelektových schopností, více kouří a užívají návykové látky, častěji mají deprese
Citováno z „http://kulan.cz/ADHD
Osobní nástroje