Poruchy gonád a reprodukčních orgánů

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Poruchy testes

projeví se poruchou fertility a poruchou z nedostatku androgenů

měří se testosteron (ten je volný jen v cca 1-2%. 60-80% je vázáno na SHBG, 20-40% na albumin, 4% na trnanskortin. Volný se může vypočítat Vemeulenovou rovnicí)

nebo měřit volný testosteron (což je ale nákladné a patrně úplně k ničemu)


MUŽSKÝ HYPOGONADISMUS

 • snížené libido, impotence, infertilita
 • dlouhodobý hypogonadismus - zpomalení růstu vousů, osteoporóza


Primární (periferní) hypergonadotropní hypogonadismus


Klinefelterův syndrom (47 XXY ale jsou i jiné typy)

nejčastější příčina mužského hypogonadismu, prevalence cca 1500 / 1 milion mužů

v 90% je stanovení dg postpubertálně

při vyšetření pro infertiliti, gynekomastii, hypoandrogenizaci

malá varlata, azo-aspermie

postupberntálně zvýšené gonadotropiny

dg. vyšetřením karyotypu

substituční léčba

postpubertálně jsou zvýšené gonadotropiny

nutná substituční léčba


Syndrom Noonanové (= mužský turner)

chybný gen pro tyrosinfosfatázu, 1/1000-1/2500 porodů

podobné jako Turner (malý vzrůst, častý kryptorchysmus, lab. obraz periferního hypogonadismu)


získané

 • orchitida po parotitidě
 • kapavka, lepra, hemochromatóza
 • trauma, cévní léze (torze, varikokéla)
 • toxické vlivy (olovo, alkohol, antiepileptika)
 • chemoterapie, radioterapie
 • orchiektomie


Hypogonadotropní hypogonadismus (centrální) - sekundární

vrozený: (Prader-Willi, Kallman)

Získaný: patologie (expanze) hypotalamo-hypofýzy a jejich léčba

cca 0,5% mužů vyšetřovaných pro infertilitu

nízké LH, FSH

klinická manifestace záleží na rozvoji před nebo po pubertě

terapie - substituce testosteronem

nebo substituce gonadotropiny / gonadoliberiny k indukci spermiogeneze


hyperprolaktinemie - příčina neplodnosti u asi 4% infertilních mužů (snižuje libido, potenci), lab zvýšený PRL, snížený testosteron


Poruchy testes při systémových onemocněních

 • CF
 • cirhóza
 • chronická renální insuficience
 • AIDS
 • malnutrice
 • extrémní obezita
 • kortikoidy
 • anaboliga
 • estrogeny


Terapie:

 • substituce testosteronem (různé přípravky), nutno hlídat PSA. kontraindikace při ca prostaty
 • pokud je cílem léčby obnovení fertility, místo testosteronu gonadotropiny - i.m. injekce hCG, následně injekce LH, FSH

Poruchy účinků androgenů

příčina mužského pseudohermafroditismu

porucha na kterémkoliv stupni vlivu androgenů na cílové tkáně (porucha receptoru, defekt 5alfa reduktázy, translokace, transkripce, translace..)


Syndrom úplné necitlivosti na androgeny (syndrom testikulární feminizace)

karyotyp 46XY ale fenotypem ženy (se slepou pochvou, ektopická varlata, primární amenorea)

mutace receptoru pro androgeny

podání androgenů nic neudělá


Patologie ovarií

Funkce ovarií:

 • 1 produkce gamet
 • 2. významná endokrinní žláza


Folikulometrie = SONO, hodnotí se velikost a kvalita dominantního folikulu (ten jediný folikl, který dozrává a roste)

roste kolem 2 mm za den, od 18. dne má kolem 18 mm, praská kolem 24 mm


Transvaginální hydrolaparoskopie - pohled do malé pánve, naplněno fýzákem, umožňuje lepší 3D obraz


KOH - kontrolovaná ovariální hyperstimulace


Ovarektomie - podvaz a. ovarica a r. ovaricus a. uterinae, při laparoskopii dát ovaria do pytlíku a vytáhnout ven


Syndrom polycystických ovarií (Stein-Leventhal) (= Hyperandrogenní syndrom)

 • poruchy cyklu (chron. anovulace), může být amenorhea nebo nepravidelné cykly
 • hirsutismus, akné, acanthosis nigricans (hyperandrogenemie)
 • obezita
 • polycystická ovaria

jde o nejčastější endokrinopatii žen ve fertilním období (5% žen)

nejčastější příčina anovulační sterility

je provázeno metabolickými abnormalitami, které jsou rizikovými faktory rozvoje KVO

zvýšené LH:FSH

teorie primárních poruch:

 • porucha sekrece gonadotropinů
 • porucha ovariální a adrenální steroidogeneze
 • porucha metabolizmu inzulínu (inzulín a LH působí na sekreci androgenů v ovariu)

Dg:

 • hladiny androgenů (testosteron, androstendion, DHEAS), dyslipidemie
 • nepravidelný cyklus
 • morfologie ovaria - zvětšené, hladké, bílé, na řezu drobné četné folikuly (perlový náhrdelník - sono necklace sign)

terapie:

 • kombinovaná hormonální antikoncepce (estrogeny zvyšují SHBG, snižují ovariální produkci androgenů, progesteron ovlivňuje periferní metabolismus androgenů)
hladinu testosteronu účinněji snižuje kontinuální podávání monofázických přípravků bez týdenní pauzy
 • antiandrogeny - ciproteron, spironolakton
 • senzitizátory inzulínových receptorů (metformin)
 • redukce hmotnosti
 • pokud konzervativní postupy nejsou dostatečně účinné -> laparoskopická vícečetná bodová koagulace (ovarian drilling)
Osobní nástroje