Poruchy gonád a reprodukčních orgánů

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Poruchy testes

projeví se poruchou fertility a poruchou z nedostatku androgenů

měří se testosteron (ten je volný jen v cca 1-2%. 60-80% je vázáno na SHBG, 20-40% na albumin, 4% na trnanskortin. Volný se může vypočítat Vemeulenovou rovnicí)

nebo měřit volný testosteron (což je ale nákladné)


MUŽSKÝ HYPOGONADISMUS

 • snížené libido, impotence, infertilita
 • dlouhodobý hypogonadismus - zpomalení růstu vousů, osteoporóza


Primární (periferní) hypergonadotropní hypogonadismus


Klinefelterův syndrom (47 XXY ale jsou i jiné typy)

nejčastější příčina mužského hypogonadismu, prevalence cca 1500 / 1 milion mužů

v 90% je stanovení dg postpubertálně

při vyšetření pro infertiliti, gynekomastii, hypoandrogenizaci

malá varlata, azo-aspermie

postupberntálně zvýšené gonadotropiny

dg. vyšetřením karyotypu

substituční léčba

postpubertálně jsou zvýšené gonadotropiny

nutná substituční léčba


Syndrom Noonanové (= mužský turner)

chybný gen pro tyrosinfosfatázu, 1/1000-1/2500 porodů

podobné jako Turner (malý vzrůst, častý kryptorchysmus, lab. obraz periferního hypogonadismu)


získané

 • orchitida po parotitidě
 • kapavka, lepra, hemochromatóza
 • trauma, cévní léze (torze, varikokéla)
 • toxické vlivy (olovo, alkohol, antiepileptika)
 • chemoterapie, radioterapie
 • orchiektomie


Hypogonadotropní hypogonadismus (centrální) - sekundární

vrozený: (Prader-Willi, Kallman)

Získaný: patologie (expanze) hypotalamo-hypofýzy a jejich léčba

cca 0,5% mužů vyšetřovaných pro infertilitu

nízké LH, FSH

klinická manifestace záleží na rozvoji před nebo po pubertě

terapie - substituce testosteronem

nebo substituce gonadotropiny / gonadoliberiny k indukci spermiogeneze


hyperprolaktinemie - příčina neplodnosti u asi 4% infertilních mužů (snižuje libido, potenci), lab zvýšený PRL, snížený testosteron


Poruchy testes při systémových onemocněních

 • CF
 • cirhóza
 • chronická renální insuficience
 • AIDS
 • malnutrice
 • extrémní obezita
 • kortikoidy
 • anaboliga
 • estrogeny
Osobní nástroje