Předoperační vyšetření

Z KulanWiki

Verze z 23. 10. 2020, 09:24; Kulan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

podle : Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony (dle Věstník MZ ČR 1/2018)


Lékěř indikující operační výkon je povinen do žádanky uvést operační dg, druh výkonu (malý / střední / velký) a předběžný termín nástupu k operaci

 • malý výkon - čas do 1 hodiny, krevní ztráta žádná, malé riziko, 1-2% komplikací
 • střední výkony - čas 1-4 hodiny, krevní ztráta do 15% cirkulujícího objemu, riziko komplikací 8%
 • velké výkony - čas nad 4 hodiny, krevní ztráta nad 15% cirkulujícímu objemu, vysoké riziko, 13% komplikací


ASA I - předoperační ne starší 1 měsíce (PL, příslušný konziliář, internista)

 • malé výkony - moč + sediment (u všech pacientů)
 • střední výkony - moč + sediment + KO + INR, APTT
 • velké výkony - moč + sediment + KO + INR, APTT + orgánově specifická vyšetření dle rozhodnutí lékaře provádějící předoperační vyš.

ASA II - ne starší 1 měsíc, nedošli-li v tomto obdob k závažné změně zdravotního stavu (PL, příslušný konziliář, internista)

 • malé výkony - moč + sediment (u všech pacientů)
 • střední výkony - moč + sediment + KO + INR, APTT (EKG u 40 let+)
 • velké výkony - moč + sediment + KO + INR, APTT (EKG u 40 let+) + orgánově specifická vyšetření dle rozhodnutí lékaře provádějící předoperační vyš.

EKG ne starší než 1 měsíc - při pozitivní RA

ASA III - ne starší 1 měsíc, nedošli-li v tomto obdob k závažné změně zdravotního stavu (PL, příslušný konziliář, internista)

 • u všeho - moč + sediment + KO + INR, APTT, EKG + orgánově specifická vyšetření dle rozhodnutí lékaře provádějící předoperační vyš.

ASA IV - ne starší 1 týden, nedošlo-li v tomto obsdobí k závažné změně zdravotního stavu (internista)


RTG S+P - popis ne starší 12 měsíců - (ASA I nemusí, kromě: )

vždy u hrudní a plicní výkony, u kuřáků, u pacientů se susp. či zjištěnou plicní patologií

ASA II + více nad 60 let pro střední a velké výkony


Echo - kardiální nález, operace na velkých cévách, velké resekční plicní výkony

příznaky srdečního selhání, chlopenní vady nejasného původu a stadia

u pacientů s ICHS, po IM s EF LK pod 35%, pokud je poslední vyšetření starší 12 měsíců


Sono karotid - při onemocnění velkých cév

Spirometrie - při plicním onemocnění, před hrudními operačními výkony


Farmaka:

 • ASA, clopidogrel - 7-10 dní
 • warfarin - 4 dny
 • dabigatran, rivaroxaban, apixaban - 1-2 dny
 • metformin - 48 hodin
 • ostatní PAD - 24 hodin
 • antiparkinsonika obsahující selegilin - 15 dní
 • antihypertenziva - ace-i, diuretika


Pozitivní močový nález: - při nálezu bakterií - moč na kultivaci, pokud kultivace nepřesáhne normu lze operovat

Osobní nástroje