Křeče

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Tetanie jsou výsledkem paroxysmální aktivity mozkových buněk vedoucí k ložiskovým nebo generalizovaným příznakům. Indikací k resuscitační péči je status epilepticus, kdy křeče trvají více než 30 minut nebo dochází k opakovaným záchvatům křečí bez nabytí vědomí pacienta.


Etilogie křečí je spojena s

  • hypokalcémií (hypoPTH)
  • hypomagnezémií
  • infekcí CNS
  • hyperpyrexií
  • mozkovým infarktem
  • traumatickým postižením mozku
  • některými intoxikacemi


V neodkladné péči je základním léčebným úkolem křeče potlačit a teprve potom podrobně provést diferenciální diagnostiku. U křečových stavů spojených s poruchou vědomí (GCS pod 8 a méně) je třeba pacienta intubovat a zavést umělou plicní ventilaci. V případě známek nitrolebního poranění a GCS pod hodnotu 8 je indikováno navíc měření nitrolebního tlaku. V přednemocniční neodkladné péči stačí k indikaci intubace GCS o hodnotě 9.


Mezi nejzávažněší křečové stavy, které by měly být indikované k okamžité diagnostice a terapii jsou křeče decerebrační či dekortikační. Tyto stavy jsou především indikované k okamžitým léčebným zásahům a k terapii na úrovni péče resuscitační.

Při status epilepticus je možné v iniciální fázi k potlačení křečí podat benzodiazepiny. Při potřebě opakovaných dávek se pochopitelně prohlubuje porucha vědomí vedoucí k hypoventilaci. Lékem druhého kroku je phenytoin, ev. thiopental. Ten však většinou podáváme nemocnému se zajištěním dýchacích cest při umělé plicní ventilaci. Podání svalových relaxancií nám brání jednoduché diagnostice záchvatů a tím i odpovídající terapii. Při trvání záchvatového stavu navozujeme léčebně hluboký barbiturátový útlum v podmínkách měření nitrolebního tlaku.


U nižších dětských věkových kategorií(kojenci, batolata) je nejčastější příčinou křečí hyperpyrexie. Iniciální léčba spočívá v podání antikonvulsiv a kyslíku. Neodkladně zajišťujeme opatření vedoucí ke snížení tělesné teploty. Zajišťujeme fyzikální chlazení a podání antipyretik. Zvlášť rizikovu skupinou s tendencí ke křečím jsou děti předčasně narozené. Rizikovou kombinací v souvislosti s hyperpyrexií je dušení či hypoxická expozice. Tato kombinace může velmi závažně a trvale poškodit centrální nervový systém. Každý pacient, který prodělal první záchvat křečí, je plně indikován k hospitalizaci na neurologickém oddělení se zaměřením na diferenciální diagnostiku tohoto stavu.

Osobní nástroje