Hemoptýza

Z KulanWiki

Verze z 3. 6. 2018, 21:56; Kulan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

[www.pneumologie.cz/guidelines/]

následek krvácení do dolních cest dýchacích nebo do plic (distálně od laryngu)

krev většinou pochází ze systémového (vysokotlakého) oběhu (ne z malého oběhu)

céva bývá poškozena zánětem nebo růstem nádoru

 • střední - 50-200ml/den
 • masivní hemoptýza při denní produkci nad 200 - 400 ml

příčiny:

 • nádorová onemocnění
 • TBC
 • plicní embolie
 • bronchitida
 • bronchiektázie
 • pneumonie
 • Goodpasteurův syndrom
 • úrazy hrudníku
 • aspirace cizího tělesa

dif. dg. nutno vyloučit epistaxi, krvácení z ústní dutiny, jícnu, žaludku


další vyšetření: RTG hrudníku, bronchoskopie, vyšetření koagulace, ORL vyšetření, ventilačně-perfúzní scan plic, CT hrudníku

bronchoskopie je základní vyšetření při pátrání po příčině hemoptýzy s možností ošetření (adrenalin, ledový FR, elektrokauter, tamponáda..)


Drobná hemoptýza (krvavé sputum)

možno řešit ambulantně

pokud pravděpodobná dg (bronchitis, antikoagulační léčba), možno odložit, pokud však neustane, dovyšetřit (HRCT, bronchoskopie)

pokud není zjevná příčina, časně bronchoskopie

pokud nejasné a přetrvává - doplnit HRCT

při anamnéze delšího doby od vzniku hemoptýzy, riziko bronchogenního karcinomu bronchoskopie neakutně


Střední hemoptýza

náběr i na krevní skupinu, klidový režim, chlazení hrudníku, hemostyptika (dicynone, pamba, ascorutin), kodein..

ev. vasokonstrikční léky (terlipressin)

HRCT, následně bronchoskopie

při neobjasnění bronchiální arteriografie (případně rovnou s embolizací bronchiální arterie)


Masivní hemoptýza

Pokud bronchoskopie ani aretriografie s embolizací nevede k řešení masivní hemoptýzy, pak chirurgické řešení


• V případě (DAH) k základu patří kvantitativní stanovení imunoglobulinů, C3 a C4 složky komplementu, imunokomplexy, stanovení základních parametrů buněčné imunity, stanovení protilátek v séru – protilátky proti cytoplasmě neutrofilů (ANCA), antinukleární protilátky (ANA, ENA), revmatoidní faktor (RF), protilátky proti bazální membráně glomerulů a alveolů (ABMA) ~ vyšetření močového sedimentu, kreatininová clearance, kvantitativní proteinurie

Osobní nástroje