Glykogenózy

Z KulanWiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(GSD I - Von Gierke)
(GSD I - Von Gierke)
 
Řádka 71: Řádka 71:
* Porušení získávání glukózy z glykogenolýzy a glukoneogeneze -> '''Chronická hypoglykemie''' -> adaptace:  ↓  insulin, ↑ glukagon, ↑ kortizol
* Porušení získávání glukózy z glykogenolýzy a glukoneogeneze -> '''Chronická hypoglykemie''' -> adaptace:  ↓  insulin, ↑ glukagon, ↑ kortizol
-
* '''Laktacidóza''' (porucha glykoneogeneze)
+
* '''Laktacidóza''' (porucha glukoneogeneze)
* '''Hyperlipidemie''' (kompenzace hypoglykemie amplifikovaná nízkou hladinou inzulinu)
* '''Hyperlipidemie''' (kompenzace hypoglykemie amplifikovaná nízkou hladinou inzulinu)
* '''Hepatomegalie'''
* '''Hepatomegalie'''

Aktuální verze z 27. 2. 2014, 19:03

= vzácné vrozené vady metabolismu glykogenu

Obsah

Glykogen

 • Zásobní polysacharid uložen v cytoplasmě zdravých buněk.
 • Zásoby v játrech a svalech
 • Do oběhu se může dostat pouze z jater (glukóza-6-fosfatáza)


mikroskopické zobrazení glykogenu

 • V HE se nebarví - nápadně světlé (vodojasné) vakuoly
 • PAS (Periodic Acid Schiff) s kontrolou – v kontrolním vzorku je glykogen štěpen diastázou (pro odlišení od diastázarezistentních glykoproteinů)
 • Bestův karmín


Mikroskopické změny při hromadění glykogenu

 • Nejdříve relativní, později absolutní úbytek organel, které jsou odtlačovány na periferii - periferní oblast buňky výrazněji barvitelná – kontrastuje s vodojasnou cytoplasmou
 • Intranukleární inkluze glykogenu (některé typy glykogenóz, DM, Wilsonova nemoc)
 • Intramitochondriální inkluze glykogenu


Příčiny akumulace glykogenu

 • Diabetes mellitus – hromadění v bb. Proximálního tubulu ledvin (Armaniho zóna), hepatocytech, B-bb. Langerhansových ostrůvků, myokardu
 • Dystrofické glykogenní infiltrace v buňkách poškozených toxiny, viry apod. (hepatitidy, poškozené keratinocyty)
 • Nádory (Grawitzův karcinom ledviny, světlobuněčný nádor plic)
 • Ve výběžcích astrocytů subpiálně jako corpora amylacea (věkem, bez klinického významu)
 • Glykogenózy


Glykogenózy

= geneticky podmíněné poruchy metabolismu glykogenu. Glykogen se v buňkách hromadí ve formě granul.

Na základě specifických enzymatických poruch byly rozděleny do osmi skupin (GSD I-XI). GSD = Glycogen Storage Disease

Metabolismus glykogenu

Soubor:glykogen.jpg

Dělení

dle umístění hromadění glykogenu:

Hepatické: GSD I, III, IV, VI

 • Hepatomegalie
 • Hypoglykemie (játra = hlavní zdroj glukózy! mají glukóza-6-fosfatázu)

Myopatické: GSD V, VII

 • Hromadění glykogenu ve svalu
 • Svalová slabost
 • Svalové křeče
 • Nekrózy (myoglobinurie)

Ostatní: GSD II

 • Postižení jiných orgánůJednotlivé typy glykogenóz

GSD I - Von Gierke

= Porucha glukóza-6-fosfatázy

nejméně vzácná GSD - incidence 1:100 000

Enzym přítomen v hepatocytech, enterocytech a epitelu proximálního tubulu ledvin: Hromadění G6P -> inaktivace glykogenfosforylázy a aktivace glykogen syntázy -> ↑↑glykogen

 • Porušení získávání glukózy z glykogenolýzy a glukoneogeneze -> Chronická hypoglykemie -> adaptace: ↓ insulin, ↑ glukagon, ↑ kortizol
 • Laktacidóza (porucha glukoneogeneze)
 • Hyperlipidemie (kompenzace hypoglykemie amplifikovaná nízkou hladinou inzulinu)
 • Hepatomegalie
 • Renální postižení:
  akumulace glykogenu v proximálním tubulu – pars recta (Armaniho zóna)
  nefromegálie
  mnohočetné tubulární defekty (aminoacidurie, glukosurie, hyperfosfaturie…)
 • Postižení enterocytů nebylo popsáno

GSD II - Pompe

= Porucha lyzozomální alfa 1,4 glykosidázy (kyselá maltáza)

 • Hromadění glykogenu ve svalech (myokard, kosterní sval), játrech, nervový systém (zejm. mícha), sítnice
 • Kardiomegalie
 • Svalová hypotonie (myopatie + postižení α-motoneuronů)
 • Hepatomegalie
 • Obvykle oběhové selhání do 2 let


GSD III - Cori / Forbes

= Porucha odvětvovacího enzymu = limitní dextrinóza

 • Hepatomegalie
 • Hypoglykemie
 • Dále: glykogen uložen v mnoha orgánech, myopatie, hyperlipidemie


GSD IV - Andersen

= Porucha větvícího enzymu

 • Ukládání nesolubilních nevětvených molekul v játrech - agregace do granul -> corpora amylacea
 • Široké fenotypové spektrum, různé formy
 • U časných forem do 5ti let cirrhóza -> smrt


GSD V - McArdle

= Porucha svalové glykogen fosforylázy

 • Ukládání glykogenu pouze v kosterním svalu (postižení kardiomyocytů nebylo popsáno)
 • Progresivní myopatie
 • Svalové křeče při námaze
 • Možná rhabdomyolýza -> myoglobinurie -> hrozí selhání ledvin
 • Trvale ↑CK, laktát nezvýšen ani po anaerobní námaze


GSD VI - Hers

= Porucha jaterní glykogen fosforylázy

 • Izolovaná hepatomegalie
 • Hypoglykemie – mírná nebo chybí
 • Hyperlipidemie, ↑ketolátky

GSD VIII, IX a X - poruchy různých enzymů vedoucí k aktivaci jaterní glykogen fosforylázy byly sloučeny s GSD VI (Hers)

GSD VII - Tarui

= Porucha svalové fosfofruktokinázy

 • Běžná u psů, u člověka extrémně vzácná
 • Svalové křeče, myoglobinurie
 • Enzym je stejný v erytrocytech i ve svalu: hemolytická anemie

GSD XI – Fanconi-Bickel

= Porucha GLUT-2

 • Hepatocyty, enterocyty, proximální tubulus ledvin, B-buňky Langerhansových ostrůvku, hypothalamus
 • Renální dysfunkce
 • Hepatosplenomegalie
 • Křivice

Popsáno méně jak 200 případů

Osobní nástroje